Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu: 040 860 8844 (klo 9–15)
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Matkailualan koulutus ja yritykset tiiviimpään yhteistyöhön

Matkailualan koulutus ja yritykset tiiviimpään yhteistyöhön

Erasmus+ hanke mahdollistaa matkailuelinkeinon kehittymisen Kuusamossa ja Kainuussa

Kuusamo ja Kainuu kehittävät matkailuelinkeinoa yhteistyössä Islannin ja Skotlannin koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien kanssa. Mukana jokaisesta partnerimaasta ovat myös elinkeinon kehittämisyhtiöt, Kuusamosta Naturpolis Oy.

 

Kasvu on positiivinen haaste

Matkailun nopean kasvun ja kansainvälistymisen myötä alan elinkeinoelämä on suurten haasteiden edessä. Ammattinsa osaavaa työvoimaa on vaikeaa saada kiireisimmille sesonkiajoille. Vielä suuremman haasteen edessä on alan ammatillinen koulutus, jonka pitäisi kyetä kouluttamaan tehokkaan nopealla syklillä innostuneita moniosaajia. Se, että työtä on paljon sesonkiaikoina, ei enää riitä, koska ammattilainen haluaa työllistyä ympärivuotisesti.  Yrittäjien ja muiden matkailuklusteriin kuuluvien toimijoiden onkin yhdessä pohdittava, miten osaava työvoima saadaan sitoutumaan alueelle ympärivuotisesti. Matkailuelinkeinon nopea kasvu ja siihen liittyvä työvoiman saatavuuden ongelma ei ole ainoastaan Suomen haasteena vaan myös esimerkiksi Islannissa ja Skotlannissa ilmiö on tunnustettu.

 

Yhteistyötä tarvitaan

Aito paikallisuus ja siihen liittyvä kokonaisvaltainen elämyksellisyys ovat kestävän kehityksen ohella matkailun trenditekijöitä. Laadukkaiden paikalliseen kulttuuriin perustuvien matkailutuotteiden kehittäminen on avainasia, jonka kautta matkailuelinkeino kehittyy kestävällä tavalla. Koulutuksen on oltava ajan hermolla mahdollistamassa matkailutuotteiden kehittymistä. Koulutuksen on tarjottava innostavalla tavalla nuorille ja aikuisille matkailualan opiskelijoille alalla tarvittavat perustiedot ja taidot. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan kiinteää ja aitoa vuoropuhelua kouluttajien ja elinkeinon välillä.

 

Tuotteistaminen on avainsana

Kainuun ammattiopisto Kuusamo, Naturpolis Oy ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat mukana kuluvana syksynä käynnistyneessä Erasmus+ kehityshankkeessa (ADVENT, Adventure tourism in vocational education and training), jonka päätavoitteena on kehittää jokaisessa partnerimaassa, Islannissa, Skotlannissa ja Suomessa kolme opiskelijoiden ja yritysten työntekijöiden ajantasaista matkailualan osaamista lisäävää englanninkielistä koulutuskokonaisuutta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvan maiden huolenaiheena on sesonkityöntekijöiden vähäinen paikkakuntatuntemus. Vaikka alueemme matkailualan yrittäjät ovat saaneet kiitosta erityisesti monipuolisesta talvituotetarjonnasta, tarvitaan myös näihin sisältöjen päivitystä. Erityisesti lumettoman kauden tarjontaan kaivataan trenditekijät huomioivaa tuotteistamista. Matkailualan asiakaspalvelija, olipa hän sitten hotellin vastaanotossa tai safarioppaana, on yksi tärkeimmistä tuotannontekijöistä. Hän mahdollistaa tietämyksellään ja tarinoillaan asiakkaan kokeman elämyksen syvyyden.

 

Lähtölaukaus yhteistyölle 31.1.2018 Kuusamossa

Hankkeessa toteutettaville koulutuskokonaisuuksille tullaan luomaan pohja 31.1.2018 Kuusamossa järjestettävässä Matkailualan osaajat kohtaavat- seminaarissa. Tapahtuma kokoaa yhteen kolmen maan matkailualan osaajat ja koulutuksen järjestäjät. Seminaarin tavoitteena on selvittää matkailuelinkeinon kestävään menestykselliseen tulevaisuuteen tarvittavat taikasanat. Kutsut tapahtumaan postitetaan matkailualan toimijoille lähiaikoina.

 

 

X