Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Ajankohtaista elinkeino- ja aluekehityksestä

AJANKOHTAISTA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINO- JA ALUEKEHITYKSESTÄ

Alueen työttömyys jatkaa laskuaan, uusia yrityksiä perustetaan

Alkuvuoden aikana on Naturpolis Oy:n toiminnassa keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Operatiivinen toiminta on pohjautunut Kuusamon kaupunkistrategian, Taivalkosken kuntastrategian ja Naturpolis Oy:n toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Kehittämistoiminta on ollut vilkasta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kuusamon ja Taivalkosken alueen työllisyys on parantunut ja työttömyys on jatkanut laskuaan. Viimeisin työttömyysprosentti Kuusamossa oli 8,9% ja Taivalkoskella 13,3%. Kuusamon ja Taivalkosken alueelle on alkuvuoden aikana perustettu yhteensä 19 uutta yritystä.

Kehittämishankkeilla vaikuttavuutta

Tällä hetkellä Naturpolis Oy on päätoteuttajana neljässä kehittämishankkeessa, sekä lisäksi osatoteuttajana neljässä hankkeessa. Hankkeissa on ollut mukana yhteensä 199 yritystä, ja niiden toimesta on järjestetty 26 tapahtumaa. Hankkeiden järjestämiin tapahtumiin osallistui 127 yritystä ja 725 henkilöä. Hankesalkun koko on tällä hetkellä yhteensä 3 369 435 €, josta kuntarahoituksen osuus on 14 %. Hankkeisiin osallistuneiden yritysten asiakastyytyväisyys on ollut 4,1 asteikolla 1-5.

Huhtikuun lopussa päättyvän Gateway  to Kuusamo Lapland –hankkeen tuloksena alkuvuoden aikana on kansainvälisten lentomatkustajien määrä kasvanut 27,9 %, kaikkien lentomatkustajien määrä kasvanut 1,9 % ja kansainvälisten yöpymisten määrä kasvanut 6,4 %. Hankkeen koko toimintakauden aikana yhteensä jopa 51 matkanjärjestäjää on laajentanut tai aloittanut toimintansa alueella.

Kuusamossa järjestettiin Koillismaan vesistöohjelman laatimiseen osallistuvien sidosryhmien työpaja, jossa kerättiin yhteenvetoa toimenpide-ehdotuksista ja hankkeistamistarpeista.  Alueelle tärkeään vesistöohjelmaan on koottu tietoa ja kehittämisehdotuksia alueen vesistöjen tilasta, kalakannoista sekä vesistö- ja kalastusmatkailusta. Ohjelma on viimeistelyvaiheessa ja se julkaistaan lähiaikoina. 

Nuoret urapolulle (NUORA) –hankkeen toimesta on kehitetty nuorten työnhakutaitoja erilaisissa tapahtumissa sekä henkilökohtaisella sparrauksella. Hankkeessa on myös lisätty työnantajien tietoisuutta saatavilla olevista tukimuodoista sekä luotu erilaisia kohtaamisen mahdollisuuksia työntekijöille ja työnantajille.

Yhtiön toimesta avattiin alueen kuntien ja kiinteistönomistajien käyttöön sähköinen tontti- ja toimitilapalvelu, jonka avulla edistetään vapaana olevien yritystonttien ja liiketilojen helppoa löydettävyyttä. Palvelu on käyttäjille maksutonta. 

Kesämatkailun kehittämiseen panostetaan

Naturpoliksen toimintahistorian suurin kehittämishanke, Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen (Gateway to Land of National Parks) –hanke, sai myönteisen rahoituspäätöksen. Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 2 545 036 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 635 773 euroa, ja se tullaan toteuttamaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2021. Hankkeen projektipäällikkönä tulee työskentelemään Tessa Suopanki.  Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Hentilä, jari.hentila@naturpolis.fi, 0400 393 797 
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kihlman, jukka.kihlman@gmail.com, 0400 385 942

X