Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Hiiliviisaita biotalouden innovaatioita

19.1.2022

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoima Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hanke on käynnistynyt ja hanke sisältyy laajaan Koillismaan alueen biotalouden hankesalkkuun. Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi tulee palvelemaan sekä alueen yrityksiä että eri alueiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ja toimimaan innovaatioalustana muun muassa uusille biopohjaisille tuotteille ja rakentamisen, digitalisaation ja kiertotalouden ratkaisuille.

”Hankkeessa on lähdetty hyvin liikkeelle. Tällä hetkellä käynnissä on hankesuunnittelijan rekrytointi sekä hankkeessa toteutettavien pilottitutkimuksien kilpailutus. Pian aloitamme myös biotalousalan yrittäjien kontaktoinnin sekä yrityskentän tarpeiden kartoittamisen.” kertoo hankkeen projektipäällikkö Marjo Kämäräinen. ”Tässä ollaan ihan uuden äärellä, sillä vastaavaa innovaatioekosysteemiä ei ole alueella ollut. Yrityskentän, TKI-toimijoiden sekä koulutusorganisaatioiden yhteen tuominen voi tuoda yllättäviäkin uusia avauksia biotalouden ja kiertotalouden kehittämiseksi. Innovaatioekosysteemi luodaan palvelemaan sekä Kuusamoa että Taivalkoskea, mutta tässä vaiheessa innovaatioekosysteemin fyysisten osien sijainniksi on suunniteltu Kuusamon uutta bioteollisuusaluetta.”

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartassa uusien ekosysteemien rakentaminen on tärkeässä asemassa. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hankkeen tavoitteet ovat linjassa ilmastotiekartan kanssa myös seuraavien kärkiteemojen osalta: älykäs bio- ja kiertotalous, vähäpäästöinen energia, metsien hiilinielut sekä yhteistyön ja sektorirajat ylittävien toimintamallien tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi tiekartassa korostuvat monialainen TKI-toiminta, uudet symbioosit ja ekosysteemien rakentaminen, jotka ovat tämän hankkeen ytimessä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-30.6.2023 ja sen kokonaisbudjetti on 586 066 €. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on 80 % tuensaajan omarahoitusosuus 20 % kokonaiskustannuksista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marjo Kämäräinen p. 040 672 7468, marjo.kamarainen@naturpolis.fi

X