Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle

 KeMa logot yhdessä (002).png

Matkailu on kansainvälinen toimiala, jossa yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Huoli ilmastonmuutoksesta aiheuttaa nopeita reagointitarpeita. Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland (STF) -merkin. Yritysten ja destinaatioiden vastuullisuustyön tueksi tarvitaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella selkeästi lisätukea, jotta kestävän kehityksen edistämiseksi vaadittava työ saadaan alulle ja yritykset rohkaistua mukaan.

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle -hankkeessa toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella ympäristö- ja laatusertifiointeihin valmentavia toimenpiteitä, joihin on tavoitteena saada vähintään 51% matkailuyrityksistä osallistumaan. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista ympäristötietoisuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja hiilikädenjäljestä tiedottamisessa.

Laadullisena tavoitteena on lisätä hankkeen toiminta-alueen matkailuyritysten välistä yhteistyötä ja kehittää niiden käytäntöjä, tuotteita ja palveluja kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Sitä kautta myös matkailualueiden maine vastuullisina matkakohteina kehittyy asiakkaiden keskuudessa, millä voidaan varmistaa yritysten ja alueiden kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen osallistuvat matkailualueet tekevät jo yhteistyötä matkailun kehittämisessä, mutta hankkeen ja yhteisen kehittämistavoitteen myötä sitä pyritään edelleen tiivistämään.

Hankkeen kesto on 15.04.2020 - 31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 156 244,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 124 995,52 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 31 248,88 eur.


 Hankkeen esittelymateriaalia

  • Hankkeen esittelytilaisuus Taivalkoskella ke 13.5.2020. Webinaarin videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.
  • Hankkeen ja tulevien toimenpiteiden esittely, Sustainable Travel Finland -tapaaminen ke 3.6.2020. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy tästä.
  • Hankkeen esittely loppuseminaarissa Rukan Salongin Kultalassa 17.11.2021. Esitysmateriaali löytyy tästä. 

 


 

Tapahtumat ja webinaarit

Vastuullisen matkailun valmennus -webinaarien tallenteet 26. ja 28.5.2020: 

Sustainable Travel Finland työpajat 

Vastuullisen matkailun valmennukset 5.10.2020, joissa valmentajana toimi keväälläkin Sustainable Travel Finland -valmennukset vetänyt Anu Nylund Mood of Finland.

Tutustu päivän sisältöihin alla olevista linkeistä: 

Esteettömän matkailun mahdollisuudet 30.11.2020

Energiatehokkaita ratkaisuja matkailuyrityksille -webinaari 8.2.2021:

Ilmastonmuutos ja matkailun hiilijalanjälki 8.4.2021

Kasvata tuottoa, vaali luontoa -vähähiilisyysoppaan lanseeraustilaisuus 25.5.2021

Kohti toimivampaa jätehuoltoa Kuusamossa 16.6.2021

Paikallisuus ja kulttuuri matkailutuotteissa ja -palveluissa 10.9.2021

 Matkailun hiilijalanjälkilaskurin käyttökoulutukset/työpajat

Oppaana meijän metissä -kestävää metsänhoitoa ohjelmapalvelutoimijoille

 


 

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

 

Matkailijan etiketti

Hanke on toimittanut yhteistyössä Gateway to Land of National Parks -hankkeen, Metsähallituksen luontopalveluiden, Oulun yliopiston ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa Matkailijan etiketin, joka ohjaa Kuusamon, Taivalkosken, Suomussalmen, Pudasjärven, Posion ja Sallan vierailijoita toimimaan vastuullisesti.

Matkailijan etiketti on helposti ymmärrettävä ohjeistus matkailijoille alueen käyttäytymissäännöistä, kulttuurista ja hyvistä tavoista. Etiketin tavoitteena on parantaa matkailun kestävyyttä alueella ja se on vapaasti yritysten käytettävissä. Materiaalia voi lisätä verkkosivuilleen, sosiaaliseen mediaan tai hyödyntää vaikkapa huoneentauluna, infolehtisenä tai mökkikansiossa.

Saat materiaalit käyttöösi täältä:

Printattuja esitteitä (fi, eng, ru, fr, es, de) saat käyttöösi pyytämällä sähköpostilla osoitteesta jenni.kallioniemi@naturpolis.fi.

 


 

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon

Hanke on toimittanut yhteistyössä Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa-hankkeen ja Lapin liiton kanssa Kasvata tuottoa vaali luontoa-oppaan vähähiiliseen loma-asuntoon. Oppaan tarkoituksena on auttaa ja opastaa loma-asuntojen omistajia tekemään ilmasto- ja ympäristöystävällisiä valintoja majoituskohteisiinsa. 

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Kuusamo (lataa pdf)

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Taivalkoski (lataa pdf)

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Suomussalmi (lataa pdf)

 


 

Kestävän matkailun suunnitelmat

Alueelliset kestävän matkailun suunnitelmat ovat osa destinaatiotason Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja toimivat pohjana alueiden kestävyystyölle. Voit tutustua hankealueen suunnitelmiin täällä:

 


 

 

Kestävän matkailun kyselytutkimus

Kesällä 2020 toteutettiin kuluttajakysely, jolla selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä Land of National Parks -alueen matkailun kestävyydestä. Tuloksista laadittiin raportti, jossa keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat viestintä, kierrätys sekä paikallisuuden ja kulttuurin esiin tuominen tuotteissa ja palveluissa.

Kestävän matkailun kuluttajakyselyn raportti.pdf

 


 

Tapahtumien sertifiointimahdollisuuksien selvittäminen

Raportissa käydään läpi tapahtumajärjestäjien vastuullisuussertifioinnin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja hankealueella. Lisäksi käsitellään muita keinoja vastuullisuuden edistämiseen ja alalla jo käytössä olevia leimoja ja aiheeseen liittyviä hankkeita.

Tapahtumien sertifiointimahdollisuudet.pdf

 


 

Ilmastonmuutoksen perusteet -verkkokurssi

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa Koillismaan alueen matkailuyrityksille ’Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle’ –hankkeen kautta mahdollisuuden suorittaa Ilmastonmuutoksen perusteet -verkko-opintojakso. Tämä yhden opintopisteen laajuinen kokonaisuus suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun mukaisesti. Tekninen toteutus on tehty mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi käyttää. Opintojaksolla käydään läpi ilmastonmuutos ilmiönä, maapallon keskilämpötilan nousun vaikutukset, päästövähennystavoitteet sekä katsaus erilaisiin ratkaisuihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pääset suorittamaan kurssin täältä: Edukamu: Ilmastonmuutos

Jos sinulla on kysyttävää tai haasteita kurssin suorittamisessa, ota yhteyttä Silja Keräseen: silja.keranen@kamk.fi

LISÄTIETOJA:

Projektikoordinaattori Jenni Kallioniemi
X