Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Naturpolis Oy:n nimitysuutisia

NATURPOLIS OY:SSÄ ON TEHTY SEURAAVAT NIMITYKSET:


GATEWAY TO LAND OF NATIONAL PARKS –HANKE

Hankkeen Taivalkosken matkailukoordinaattorina aloitti keväällä metsätalousinsinööri (AMK), Fil. yo Anna Saarela. Matkailukoordinaattorin tehtäviin kuuluu Taivalkosken matkailun kehittäminen ja Gateway to Land of National Parks-hankkeen Taivalkosken osion toteuttaminen. Gateway to Land of National Parks -hanke liittyy Kuusamon lentokentän vaikutusalueen kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Hankkeessa on mukana yhdeksän osatoteuttajaa ja sen toiminta-alueena on kuusi kuntaa. Naturpolis Oy toimii hankkeen päätoteuttajana.

Hankkeen projektisuunnittelijana on aloittanut FM Anna-Riitta Sulander. Projektisuunnittelija toimii hankkeen projektipäällikkönä toimivan matkailun restonomi (AMK) Tessa Suopangin työparina. Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kansainvälisille markkina-alueille.

KOILLISMAAN PUUTOIMIALAN KEHITTÄMISOHJELMA

Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanutmetsätalousinsinööri(AMK) Tanja Koukkula.Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä alueen yritysten ja hankkeeseen valittavan asiantuntijan kanssa perustaa puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistää sen työskentely. Yhteistyössä toimialaryhmän kanssa tehtävänä on suunnitella puutoimialalle kehittämisohjelma ja toteutussuunnitelma. Projektipäällikkö johtaa ohjelman laatimisprosessia sekä vastaa asiantuntijaverkoston kokoamisesta Koillismaan metsäklusterin ympärille ja hankkeen toimenpiteiden käytännön järjestelyistä.

VILLIRUUAN UUDET MAHDOLLISUUDET (VILMA) –HANKE

Hankkeen osa-aikaisena (70%) projektipäällikkönä on aloittanut agrologi (AMK) Kaisa Soppela. Hankkeen  tavoitteena on yhteistyössä alueen luonnontuote- ja elintarvikealan yritysten ja hankkeeseen valittavan asiantuntijatahon kanssa kartoittaa ja edistää Koillismaan mikro- ja pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan kysynnän kartoitus hankealueen tuotteille, selvitys tuotteiden tarjonnasta sekä tunnistetaan arvoverkkoja ja verkostoidaan toimijoita. Hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajana toimivan Pudasjärven Kehitys Oy:n kanssa Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä.

 ALUEELLISEN TYÖLLISYYSHANKKEEN VALMISTELU

Alueellista, ESR-rahoitteista työllisyyshanketta valmistelee BSc(Econ)(Hons), MA Tuomi-Tuulia Ervasti. Hankkeen teemat liittyvät osaavan työvoiman saantiin ja kohtaanto-ongelmaan. Ervasti on suorittanut molemmat tutkintonsa BSc(Econ)(Hons) in International Politics ja MA in Post-war Recovery Studies Iso-Britanniassa.  Aiemmin hän on työskennellyt yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla eri puolilla Suomea. Tehtävät ovat liittyneet pääosin projektisuunnitteluun ja viestintään sekä kansainvälisiin asioihin.

X