Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Suomen matkustuslinjaukset tulisi yhtenäistää muun Euroopan kanssa

Ruka-Kuusamo Matkailu, Kuusamon kaupunki sekä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis vaativat kiireellisesti muutoksia Suomen matkustuslinjauksiin: Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti. Lisäksi matkustusrajoituksiin tulisi tehdä seuraavaan talvikauteen ulottuva pitkän tähtäimen linjaus, jonka turvin matkailutoimiala pystyy jo tässä vaiheessa rakentamaan talvisesonkia 2021-2022. Pikaisesti tehtynä nämä toimet auttaisivat Kuusamon sekä koko Suomen matkailuelinkeinon paluuta takaisin kasvun tielle.

Koronapandemian seurauksena matkailuelinkeino elää tällä hetkellä kurimuksessa, josta ei ole ulospääsyä ilman kansainvälisten matkustusrajoitteiden järkevöittämistä. ”Korona-aikana Ruka-Kuusamon alueen kansainvälinen matkailu on ollut lähes nollissa. Kotimaisten matkailijoiden turvin osa alueemme matkailuyrityksistä on menestynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen on tietenkin ollut todella kova isku niille yrityksille, jotka saavat elantonsa ulkomaisista ryhmä- ja yksilömatkailijoista. He eivät ole pystyneet paikkaamaan tulonmenetystä kotimaisilla asiakkailla, sillä koko heidän liikeideansa ja palvelut on kohdennettu juuri kansainvälisen matkailijan tarpeisiin”, kommentoi Mats Lindfors, Ruka-Kuusamo Matkailun Ry:n toimitusjohtaja. Ruka-Kuusamo Matkailun, Kuusamon kaupungin sekä Naturpoliksen mielestä Suomeen tarvitaankin nopealla aikataululla uudenlainen matkustamisen malli, joka mahdollistaa vapaa-ajanmatkustamisen ulkomailta Suomeen. Vapaa-ajanmatkustaminen tulisi sallia EU:n yleisten linjausten mukaisesti terveysturvallisuus huomioiden.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viimeisimmässä lakiluonnoksen esityksessä (25.5.2021) ehdotetaan rajoitustoimenpiteitä, jotka eivät ole EU:n yleisen linjauksen mukaisia, ja jotka heikentävät merkittävästi Suomen asemaa kansainvälisenä matkakohteena. Esityksen mukaan Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin todistusta sairastetusta covid-19-taudista, saadusta rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisesta testistä. Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää testitodistusta, hänen tulee käydä testissä Suomeen saavuttuaan. Sen lisäksi heidän, joilla on ennakkotestitodistus tai jotka ovat käyneet testissä Suomeen saavuttuaan, tulee käydä toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.

Rajoitusten taustalla on pyrkimys ehkäistä ulkomaista alkuperää olevien koronatartuntojen leviäminen Suomeen. Tavoite on kunnioitettava, mutta toteutus tulisi tehdä EU:n yleisten linjausten mukaisesti. Lakiesityksen luonnoksessa STM ei huomioi lähtömaiden tautitilannetta. Ruka-Kuusamo Matkailu, Kuusamon kaupunki sekä Naturpolis esittävätkin, että todistus-, testaus- ja karanteenivaatimukset tulisi kohdentaa maakohtaisesti lähtömaan tautitilanne huomioiden. Yli 75 ilmaantuvuusluvun maista saapuvien matkailijoiden tekemät toimenpiteet omassa lähtömaassaan tulisi riittää maahanpääsyyn Suomessa (todistus sairastetusta taudista, rokotesarjasta tai testistä). Kahden testauksen vaatimuksesta tulisi luopua. Sen lisäksi Suomen EU:ssa hyväksymän mallin mukaisesti alle 75 ilmaantuvuusluvun maista tulevilta kansainvälisiltä matkailijoilta ei tulisi vaatia koronatodistuksia. ”Jos Suomeen tulevilta matkailijoilta vaaditaan toista testiä tai karanteenia, menetämme paljon matkailijoita sellaisiin maihin ja matkakohteisiin, jonne pääseminen on yksinkertaisempaa. Menetetyt matkailijamäärät näkyvät luonnollisesti alueemme paikallistaloudessa, yritysten elinvoimassa sekä työllisyydessä.”, harmittelee Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja Jari Hentilä.

STM:n lakiesityksessä huolta herättää myös sen vaikutukset lapsiperheiden matkustamiseen. Ehdotuksen mukaan koronatodistusvaatimukset ulotetaan vuonna 2008 tai sitä aikaisemmin syntyneisiin. EU:n alueella rokotekattavuus ei tällä hetkellä yllä 16-vuotiaisiin ja sitä nuorempiin. Tästä syystä Suomeen matkustavan perheen tulisi hankkia lapselle ennakkotestitodistus sekä viedä lapsi Suomeen saavuttuaan toiseen testiin, jos viipymä on yli 3 päivää. Nämä puolestaan lisäävät perhematkailijan matkakustannuksia sekä luovat ylimääräistä vaivaa. Ruka-Kuusamo Matkailu, Kuusamon kaupunki sekä Naturpolis ovat sitä mieltä, että testitodistusten vaatimuksen ikäraja tulisi nostaa 12 vuodesta 16 vuoteen. ”Perheet ovat Ruka-Kuusamolle erittäin tärkeä kohderyhmä. Meillä ei ole varaa menettää jalansijaamme kiinnostavana perhematkakohteena eurooppalaisilla markkinoilla”, kommentoi Mats Lindfors.

Käsillä olevan kesä- ja syyskauden lisäksi tulisi tehdä selkeä suunnitelma tulevan talvisesongin 2021-2022 kansainvälisen matkustamisen ehdoista. Kansainväliset toimijat tekevät jo tulevan talvikauden varauksia. Siksi tieto talven matkustusrajoituksista tulisi saada mahdollisimman pian. Matkustuslinjausten täytyy olla sellaiset, että ne todellisuudessa mahdollistavat kansainvälisen matkailun avaamisen kilpailukykyisesti muihin matkakohteisiin verrattuna.

Ruka-Kuusamo Matkailun, Kuusamon kaupungin sekä Naturpoliksen kanta on, että Suomen tulee linjata kansainväliset matkustusrajoitteet EU:n yleisten periaatteiden mukaan ja luopua muita maita tiukemmista rajoituksista. Mikäli tiukka linja jatkuu, suuntautuu ulkomaalaisten matkustus muualle kuin Suomeen, ja aikaisempien vuosien kova työ kansainvälisen matkailun kehittämiseksi valuu hukkaan. Samaan aikaan toisten Euroopan maiden EU:n mukaiset linjaukset mahdollistavat suomalaisten matkailijoiden pääsyn jälleen helposti ulkomaisiin kohteisiin, jolloin Ruka-Kuusamo ja muut Suomen kohteet eivät enää pääse nauttimaan kotimaanmatkailun tulovaikutuksista. ”Meidän on löydettävä keinot avata kansainvälinen matkailu terveysturvallisesti. Uskon, että hyvällä yhteistyöllä se on mahdollista. Uusi linjaus tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta pääsisimme kiinni kansainvälisen matkailun elpymiseen myös meidän alueellamme. Emme kestä enää toista koronalle menetettyä matkailuvuotta”, päättää Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

Lisätietoja:

Kuusamon kaupunki/Jouko Manninen, kaupunginjohtaja

Puh. +358 44 505 4639

jouko.manninen@kuusamo.fi

 

Ruka-Kuusamo Matkailu Ry/Mats Lindfors, toimitusjohtaja

Puh. +358 400 747356

mats.lindfors@rukakuusamo.fi

 

Naturpolis Oy/Jari Hentilä, toimitusjohtaja

Puh. +358 400 393 797

jari.hentila@naturpolis.fi

X