Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Naturpolis Oy

Naturpolis Oy – Nordic Business Center on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Tehtävämme on edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Kuusamo Region –alueelle, auttaa muuttavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä alueelle sijoittumisessa, kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä. Teemme aluemarkkinointia sekä yritysten ja alueen kehittämistä monipuolisen hanketoiminnan kautta. Olemme osa Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n -verkostoa.

 

Toimitusjohtaja

Jari Hentilä

Yrityskehitys

Autamme ja tuemme aloittavia sekä toiminnassa olevia yrityksiä liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja muutostilanteisiin liittyvissä asioissa.

Autamme yrityksiä investointi- ja rahoitussuunnittelussa, omistajanvaihdoksissa, sijoittumispalveluissa sekä myyntiin, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme kehitys- ja kasvuhaluisille yrityksille myös sopimuspohjaista pitkäkestoista valmennusta ja neuvontaa.

 

YRITYSKEHITTÄJÄ, Kuusamo

Jaakko Iso-Möttönen

Aluekehitys

Teemme aktiivista yhteistyötä yli maakunnan ja valtakunnan rajojen kehittääksemme mm. alueen kansainvälistä matkailua ja ympärivuotista saavutettavuutta. Alueen puhdas erämaaluonto yhdistyy Lapin perinteisen eksotiikan ja Vienan Karjalan historian kanssa, mikä tuo Kuusamoon ja lähialueille vuosittain yli miljoona kotimaista ja kansainvälistä matkailijaa.

Teemme aluekehitystyötä muun muassa seudullisen kehittämistyöryhmän ja monipuolisen hanketoiminnan kautta. Seudullisen kehittämistyöryhmän hallinnoiman kehittämisrahaston tarkoituksena on Kuusamon ja Taivalkosken alueen yhteisten kehittämishankkeiden toteuttaminen.

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on turvata yritysten ja työnantajien osaavan työvoiman saanti yhdessä alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Edistämme myös henkilöasiakkaan työllistymistä, opiskelupaikan löytämistä, yritystoiminnan aloitusta tai muun ratkaisun löytymistä. Työllisyyspalveluissa palvelemme sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaita. Teemme kiinteää yhteistyötä Koillismaan alueen työllisyyden parissa toimivien kumppaneiden kanssa.

Työllisyyspäällikkö

Jouni Korhonen

Aluemarkkinointi

Seutumarkkinoinnin tavoitteena on omistajakuntien brändien esilletuominen. Alueen houkuttelevuutta tuodaan esille markkinoimalla alueen liiketoimintamahdollisuuksia ja hyviä kuntapalveluita. Uusille asukkaille viestitään alueen elinvoimaisuudesta, hyvistä harrastusmahdollisuuksista, rauhallisesta asuinympäristöstä ja edullisesta asumisesta. Onnistuneen seutumarkkinoinnin tuloksena alueelle sijoittuu uusia yrityksiä ja asukkaita.
 
Seutumarkkinointia tehdään aluetta esittelevän www.kuusamoregion-fi –alueportaalin ja muiden sähköisten välineiden avulla. KuusamoRegion –uutiskirjettä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään aktiivisesti tapahtumamarkkinoinnissa ja ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa. Edustamme myös Pohjois-Suomen elokuvakomissiota alueellamme. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyhdistysten, kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Järjestämme säännöllisesti tapahtumia, joiden avulla alue saa laajaa medianäkyvyyttä ja tunnettuutta.

Viestinnän asiantuntija

Laura Kilpijärvi

Kuusamon ystävät

Ulkokuusamolaisten verkosto Kuusamon Ystävät on toiminut Helsingissä vuodesta 1996 ja rekisterissä on tällä hetkellä noin 150 henkilöä. Verkostossa on mukana tunnettuja yritysjohtajia, medianedustajia sekä tuttuja nimiä politiikasta. Tarkoitus on luoda ja kehittää verkostoa muualla asuvien Kuusamon ystävien kanssa sekä konkreettisesti edistää alueen elinkeinoelämää ja kehitystä verkoston avulla ja tuella.

Vuoden ulkokuusamolaiset

Liity mukaan!

X