• Palkkatuet

    Tutustu työnantajille suunnattuihin palkkatukimalleihin.

TE-toimiston palkkatuki työllistämisen tukena

Työantaja voi hakea TE-toimistolta palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan kokoaika- tai osa-aikatyöhön, tukea voi hakea toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Te-toimiston palkkatuki on harkinnanvarainen. Tukijakson pituus määräytyy tapauskohtaisesti palkattavan henkilön työttömyyden keston, vamman tai sairauden perusteella. Palkkatuki voi olla 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatuki pitää olla haettuna ja myönteinen päätös TE-toimistolta saatuna ennen työsuhteen aloitusta.

Mikäli palkkatuki haetaan osatyökykyisestä henkilöstä vamman tai sairauden perusteella palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatukijakso on enintään 24 kuukautta kerrallaan. TE-toimistolta voi hakea myös osatyökykyisten työnteon edistämiseksi työolosuhteiden järjestelytukea. Tuki on tarkoitettu esimerkiksi työvälineisiin tai kalusteisiin.

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi mailis.vallioniemi@naturpolis.fi / +358 400 681 574 ja työnohjaaja Maiju Kairala maiju.kairala@naturpolis.fi+358 40 627 3808


Kuusamon kaupungin työllistämistuet

Kuusamon kaupungilla on tarjolla erilaisia työllistämisen tukimuotoja yksityisille ja kolmannen sektorin työnantajille, jotka työllistävät kuusamolaisia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä. Työllistämisavustuksia koordinoidaan Naturpoliksen Työllisyyspalvelun kautta Kuusamon kaupungin vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi mailis.vallioniemi@naturpolis.fi / +358 400 681 574 ja työnohjaaja Maiju Kairala maiju.kairala@naturpolis.fi+358 40 627 3808

Kuntaosuusavustus pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi 

Kuntaosuusavustus on tarkoitettu niille työnantajille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen (vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneen) kuusamolaisen henkilön työhön. 

Avustusta voidaan maksaa kunnes työntekijän työssäoloehto täyttyy (26 viikkoa tai palkkatukityössä 35 viikkoa). Avustusta maksetaan palkattavan työttömyyden keston perusteella 75-100 €/viikko.  Avustus maksetaan takautuvasti työnantajan toimitettua palkkatositteen. 

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi mailis.vallioniemi@naturpolis.fi / +358 400 681 574 ja työnohjaaja Maiju Kairala maiju.kairala@naturpolis.fi+358 40 627 3808


Yhdistyksen alkurahoitus pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tueksi 

Yhdistyksen alkurahoitus on tarkoitettu niille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen kuusamolaisen työhön. Alkurahoitus (100 €/kk) voidaan maksaa kerralla työsuhteen alussa työsopimuksen keston mukaisesti, enintään 12 kk (1 200 €).    

Kuntaosuusavutus ja yhdistyksen alkurahoitus on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskuluihin esim. rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. 

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi mailis.vallioniemi@naturpolis.fi / +358 400 681 574 ja työnohjaaja Maiju Kairala maiju.kairala@naturpolis.fi+358 40 627 3808

Nuorten työllistämistuki alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämisen tueksi 

Nuorten työllistämistuki on tarkoitettu edistämään nuorten nopeaa työllistymistä. Työnantajalle maksetaan tukea alle 30-vuotiaden työttömän (tai työttömyysuhan alla olevan) työntekijän palkkaamiseen.

Tukea voi hakea myös nuoren vähintään kuukauden kestävään kesätyöhön. Tuki on 50 % työsopimuksessa määritellystä palkasta kuitenkin enintään 1 000 €/kk. Tukea voi saada 1-12kk.  

Ota yhteyttä: työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi mailis.vallioniemi@naturpolis.fi / +358 400 681 574


Kysy lisää palkkatuista:

Mailis Vallioniemi
Työllisyyskoordinaattori (Kuusamo)
Maiju Kairala
Työnsuunnittelija (Kuusamo)

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla: