Ajankohtaisella tiedolla lisäarvoa Tunturirakennus Oy:n toimintaan

23.04.2024

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa alueen yritysten päätöksenteon tueksi toteuttamalla erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Tuotettu tieto antaa yrityksille ja investoijille näkymän alueen puunjalostustoiminnan sekä yritystoiminnan kasvumahdollisuuksista.

Tunturirakennus Oy on yksi niistä yrityksistä, joilla mahdollisuus hyödyntää hankkeen kautta tuotettua tietoa liiketoiminnassaan. Vuonna 2004 perustettu yritys toimii laajasti rakentamisen eri osa-alueilla. Yrityksen palveluihin kuuluu niin uudis- ja vapaa-ajanrakentaminen kuin myös teräs- ja korjausrakentaminen. Myös infraan liittyviä töitä on toteutettu, esimerkiksi siltoja sekä jätevedenpuhdistamo, joka valmistui 2022 Kuusamon bioteollisuusalue Kuubioon. Lisäksi yrityksellä on timanttiporaus sekä nosto- ja kuljetuspalvelua.

Voidaankin todeta, että kyseessä on täyden palvelun rakentaja, jolla laajasti osaamista. Kattavan kuvan tästä saa vierailemalla yrityksen verkkosivuilla.

Tämän hetken kiinnostavin rakennuskohde lienee hirsikerrostalo Kuusamon keskustassa Kitkantien varrella, joka valmistuu syksyllä 2024. Keskeiselle paikalle valmistuva rakennus on valmistuessaan hieno taidonnäyte hirsirakentamisesta.

Tunturirakennus Oy toimitusjohtaja Toni Tupasela kertoo, että tulevaisuus näyttää hyvältä ja työmaita on sekä Kuusamon että Taivalkosken alueella. Työntekijöitä on löytynyt hyvin ja osaajia löytynyt tarpeen mukaisesti, lisäksi materiaalitoimitukset ovat tapahtuneet ajallaan ja työmaat toteutuvat aikataulujen mukaisesti.

Tunturirakennus on vahvasti paikallinen yritys, jossa toteutettiin viisi vuotta sitten onnistuneesti sukupolven vaihdos ja toiminta on jatkunut kolmen sisaruksen toimesta. Työkuvat ja tehtävät on jaettu osaamisen sekä yrityksen kannalta keskeisten osa-alueiden osalta. Laaja-alainen osaaminen sekä hyvät verkostot, mahdollistavat kyvyn palvella asiakkaita laajasti eri projekteissa. Monipuolisen ammattitaidon ja suunnittelun tukena tullaan hyödyntämään myös toimialalta tuotettua tietoa, jota Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -hankkeessa välitetään alan toimijoille.

Naturpolis toivottaa Tunturirakennus Oy:lle menestystä jatkossakin.

Teksti: Mikko Törmä

Kuvat: Tunturirakennus Oy

Lisätietoja Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -hankkeesta:

Mikko Törmä
Mikko Törmä
Projektipäällikkö (Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle)