• Hankkeet

    Vetovoimaa alueelle monipuolisella hanketoiminnalla.

Hankkeet

Kehittämishankkeiden avulla saadaan lisäresursseja alueen elinvoiman kehittämiseen, ratkotaan yritysten toimintaympäristössä ja kunnissa tunnistettuja kehityshaasteita, sekä luodaan yhteistyöverkostoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena on lisätä yritystoiminnan mahdollisuuksia ja alueen houkuttelevuutta niin nykyisille kuin uusille yrityksille, asukkaille ja työntekijöille.  

Käynnissä olevat hankkeet


Hankkeiden loppuraportit