Hiiliviisasta kiertotaloutta

Hankkeessa mukana:

Hiiliviisasta kiertotaloutta -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten kierrätysmuovista, -lasista ja rakennusjätteestä. Kiertotalouden uudet ratkaisut pienentävät alueen hiilipäästöjä sekä edistävät muun muassa hukkaenergian käyttöä.

Päätavoite on, että hankkeen jälkeen voidaan vastata nykyistä paremmin maakunta- ja aluetason biotalouteen, Pohjois-Suomen uusiin biotalousinvestointeihin, älykkääseen erikoistumiseen ja rakennemuutokseen liittyviin kehitystarpeisiin.

Tavoite 1. Toimiva innovaatioekosysteemi, jonka jatkuvuus on taattu hankkeen päättymisenkin jälkeen.

Tavoite 2. Kuusamon ja Taivalkosken teollisuusalueet kehittyvät ja niillä on edellytykset liittyä ekoteollisuuspuistojen verkostoon.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin: TP1 Innovaatioekosysteemin kehittäminen, TP2 Älykkäät biopuistot, TP3 Kiertotalouden kehittäminen, TP4 Hankkeesta ja innovaatioekosysteemistä viestiminen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Pohjois-Pohjanmaa council of Oulu region
  • Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2024 - 31.12.2025
  • Kokonaisbudjetti 519 699 euroa, josta EU- ja valtion rahoitusta 415 759 euroa ja omarahoitusta 103 940 euroa.

Liittyvät uutiset

Koillismaan koekeittiö – Tule mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden tuotekehitys- ja tuotantotilaa

Monien vuosien ajan koillismaalaiset ovat...
Lue lisää