Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys

Hankkeessa mukana:

Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa asiakaspalveluaan, liiketoimintamahdollisuuksiaan ja saavutettavuuttaan. Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita. Hankkeessa kartoitetaan digitukipalvelun tarvetta ja koostetaan siihen liittyvä toteutussuunnitelma. Hankkeen aikana järjestetään 2-3 infopäivää tai työpajaa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin liittyen. Monipaikkaisen asumisen ja etätyön tukemiseksi selvitetään potentiaalisten asiakkaiden digitarpeita sekä toisaalta kiinnostusta fyysisiin etätyötiloihin. Valokuitu- ja 4G / 5G –verkkoyhteyksien kattavuutta edistetään yhteistyössä operaattorien kanssa. Tavoitteena on selvittää myös halukkuutta kylien ja taajamien markkinaehtoiselle tai esimerkiksi osuuskuntaan perustuvalle valokuituyhteydelle. Hankkeen tuloksena saadaan lisätietoa, mitä puutteita on maaseudulla toimivien yrittäjien digiosaamisessa tai infrassa ja mikä estää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kuntiin ja kyliin saadaan jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten selkeä näkemys digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista.

Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 15.05.2021 - 31.10.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 724 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta 127 400 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -ohjelmasta.

Liittyvät uutiset

Maaseudun yritysten digitalisaatioselvitystä jatketaan yritystapaamisilla

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoimassa...
Lue lisää