Maaseudun yritysten digitalisaatioselvitystä jatketaan yritystapaamisilla

29.06.2022

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoimassa Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys -hankkeessa vastataan maaseudulla toimivien yritysten ja kylien yhdistysten digitalisaation kehittämistarpeisiin Kuusamossa ja Taivalkoskella.

WitMill Oy toteutti Naturpoliksen toimeksiannon mukaisesti digitaalisten toimintamahdollisuuksien kartoituksen Koillismaan yrityksille ja seudun yhdistyksille. Kyselyyn saatiin 131 yritys- ja 28 yhdistysvastausta. 57 yritystä jätti yhteydenottopyynnön.

Nyt hankkeessa syvennytään yhteydenottoa toivoneiden yritysten ja yritysryhmien mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin syvällisemmin. Asiantuntijakumppanina toimii Davas Oy, jolla on monipuolinen osaaminen ja kokemus yritysten viestintä- ja digitalisaatiotarpeista ja niiden kehittämisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään teemoihin, joiden avulla voidaan lisätä liikevaihtoa. ”Syventävien kartoitusten perusteella yrityksillä on kehitettävää mm. kotisivuissa, pilvipalveluiden käytössä sekä some- ja Google-mainonnassa”, toteaa Davaksen toimitusjohtaja Vesa Nevanperä.

Mikäli yritys kokee tarvitsevansa digitalisaatioon liittyvää kehittämistä, voidaan vielä muutama yritys ottaa kehitystoimenpiteiden kohteeksi. Pyydämme tällöin ottamaan yhteyttä hankesuunnittelija Sanna-Mari Kynkäänniemeen, +358 40 523 5146, sanna-mari.kynkaanniemi@naturpolis.fi.

Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys -hanke toteutetaan Kuusamossa ja Taivalkoskella  15.5.2021 -31.7.2022. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Manner-Suomen maaseudun 2014-2020 kehittämisohjelmasta.