KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä


KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä. Lisäksi hanke edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa alueiden elinvoimaa.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti ja Naturpolis toimii osatoteuttajana. Hankkeen tuloksena syntyy yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, jonka ansiosta yritysneuvonnan laatu paranee ja alueiden väliset erot pienenevät. Lisäksi hanke tuottaa ajantasaista tutkittua tietoa yrityspalveluiden kehittämisen tueksi ja luo toimintamallin tutkijoiden, yrityspalvelu- ja TKI-toimijoiden yhteistyölle. Tämä auttaa alueellisen yritys- ja innovaatiotiedon hyödyntämisessä päätöksenteossa.

Alueellisesti KASVA-hankkeessa keskitytään kolmeen kehittämisalueeseen: bio- ja kiertotalouden periaatteet, tuoteinnovaatiot sekä yritysten kasvupotentiaali. Bio- ja kiertotalouden työpaketissa luodaan työkaluja materiaalisivuvirtojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Innovaatiotoiminnan työpaketissa tunnistetaan yritysten innovaatiokyvykkyys sekä luodaan digitaalisen valmistustekniikan Fab Lab -innovaatioympäristöt, jotka edistävät tuoteideoiden kokeilua ja alueen teknologiaosaamisen kasvua. Kasvukaista -verkostossa edistetään kasvupotentiaalisten yritysten verkostoitumista ja tuetaan yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja: Oulun Yliopisto Kerttu Saalasti-instituutti

Osatoteuttajat: Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven Yrityspuisto Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.11.2023 - 31.10.2025
  • - Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, josta Pohjois-Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) rahoitusosuus 80 %. Hankkeen koko budjetti 2 mil. €, josta Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) alueen kuntarahoitus 45 806 € ja EU -ja valtion rahoitus 183 221 €. Hankeajan budjetti yhteensä 229 027 €.

Liittyvät uutiset

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien...
Lue lisää