Vetovoimana monipaikkaisuus

Hankkeessa mukana:

Monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen ovat nousseet koronapandemian aikana ilmiöksi, jota Koillismaalla kannattaa edistää ja hyödyntää elinvoiman kasvattamiseksi. Elämänlaatuun liittyvien tekijöiden uskotaan vahvistavan paikkakuntien mahdollisuuksia kilpailussa asukkaista ja työntekijöistä, kun vain etä- ja monipaikkaisen työn tekeminen tehdään puitteiden kannalta mahdolliseksi ja houkuttelevaksi.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kuntakohtaisia toimenpiteitä monipaikkaisuuden edistämiseksi. Toimenpiteitä tullaan kirjaamaan suunnitelmiksi, mutta myös kokeilemaan jo hankkeen aikana. Huomiota kiinnitetään erityisesti digitaalisiin ja joustaviin palveluratkaisuihin, työn ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottaviin muihin ratkaisuihin sekä nuoria ja lapsiperheitä kiinnostavien ratkaisujen löytämiseen. Myös viestinnän kehittäminen on olennainen osa suunnitelmia ja uusia toimintatapoja.

Työ toteutetaan kunnittain työpajatyöskentelyllä palvelumuotoilun keinoin. Kunnissa suunnitellaan ja kirjataan uusia toimintamalleja, joista vähintään yhtä/ kunta pyritään kokeilemaan käytännössä jo hankkeen aikana. Huomiota kiinnitetään kuntien virkamiesten ja päättäjien sitouttamiseen sekä suunnitelmien yhteensopivuuteen kuntastrategioiden kanssa.

Lue hankkeen loppuraportti täältä.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.10.2020 - 31.05.2021
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 42.000 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 29.680 euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan. Seudullinen kehittämistyöryhmä on myöntänyt hankkeelle 12.720 euron kuntarahoituksen.