Vetovoimaa kala-alalle (Vetka)

Hankkeessa mukana:

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on nostaa alan päätoimisten työpaikkojen määrää huomattavasti ja lisätä alan yritysten kokonaisarvon nousua. Koillismaan vesistöohjelmassa kalatalouden jatkuvuuteen liittyviä päätavoitteita ovat uusien kalastajien kouluttaminen sekä kaupallisen kalastuksen, kalanviljelyn ja kalanjalostuksen toimintaedellytysten turvaaminen. Vetovoimaa kala-alalle -hankkeen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia Koillismaan kalatalousalueen kehittymiselle edistämällä osaavan työvoiman saatavuutta viestinnän ja ohjauksen keinoin.

Hankkeessa on kaksi työpakettia:

Työpaketti 1: Viestintä ja markkinointi

Työpaketin toimenpiteiden tavoitteena on tuoda esille alueen kalatalousalan työpaikkoja ja yrittäjyyden sekä osaamisen lisäämisen mahdollisuuksia ja siten houkutella alueella osaavaa alan työvoimaa.

Työpaketti 2: Osaajien neuvonta ja ohjaus

Työpaketin toimenpiteiden tavoitteena on kohtauttaa alasta kiinnostuneita osaajia ja työnantajia, tukea yrittäjyydestä kiinnostuneita sekä ohjata osaamisen kehittämisen tarpeessa olevia työnhakijoita koulutuksiin tai muihin osaamista kehittäviin toimenpiteisiin.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Posion kunta
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.04.2024 - 31.03.2025
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 24 159 €, josta 19 327 € EU:n ja valtion rahoitusta.