Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Hankkeessa mukana:

Tiedon hyödyntäminen on yhä tärkeämpi kilpailutekijä matkailutoimialalle. ”Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo” -hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille matkailualueen yhteistä tiedolla johtamista, tiedon hankintaa, hallintaa ja ennakointia kehittämällä.

Hankkeessa luodaan kehitystyön ohjaamiseksi toimintamalleja dokumentointiin, mittaamiseen ja seurantaan. Hankkeen loputtua alueen yrityksillä on käytössään yhteinen dashboard, johon tuotetaan ja jaetaan dataa kaikkien hyödynnettäväksi. Tiedon hyödyntämisen osaaminen alueella lisääntyy, ja toiminnan suunnittelu kysynnän muutosten mukaan mahdollistuu.

Hankkeen osatoteuttajat
  • Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys ry
Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.09.2021 - 31.12.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 174 320 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 15 % ja yksityinen rahoitusosuus 5 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimii Ruka-Kuusamo Matkailu Ry.
Lisätietoja
  • Tarja Kivilahti