Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella

Hankkeessa mukana:

Ruka-Kuusamon alueella on viime vuosina panostettu vahvasti lentoyhteyksien kehittämiseen ja matkanjärjestäjä sekä vaikuttajayhteistyöhön. Kesämatkailu on korona-aikana kehittynyt alueella suotuisaan suuntaan, mutta lähinnä kotimaisten asiakkaiden keskuudessa. Sen sijaan kansainvälisten asiakkaiden osuus kesämatkailussa on edelleen vähäinen. Muissa Pohjoismaissa on onnistuttu kesän markkinoinnissa ja kansainvälisten asiakkaiden tavoittamisessa selkeästi Suomea paremmin. Kesämatkailun kansainvälistymisen edistämiseksi on tarve sen vuoksi selvittää ja vertailla Pohjoismaisten valikoitujen destinaatioiden kesämatkailua. Työpöytäselvityksen tulosten perusteella ymmärretään myös alueen olemassa olevat vahvuudet muihin verrattuna sekä löydetään kehityskohteita jatkotoimia varten.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022 – 31.8.2023, ja sen kokonaisbudjetti on 299 452 €.

Kuva: Harri Tarvainen / Ruka-Kuusamo Matkailu ry

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Ruka-Kuusamo
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.09.2022 - 31.08.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 452 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70 %, alueen kuntien osuus 22,12 %, yksityinen rahoitus 7,88 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimii Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Liittyvät uutiset

Kansainvälinen kesämatkailu tarvitsee kehittämistä

Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella...
Lue lisää