Kansainvälinen kesämatkailu tarvitsee kehittämistä

14.02.2023

Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella -hankkeessa etsitään keinoja kansainvälisen kesämatkailun edistämiseksi. Kansainvälisten matkailijoiden määrä alueen lumettoman ajan matkailussa on vielä vähäistä verrattuna vilkkaisiin talvikuukausiin. Hanke tukee alueen pitkäjänteistä työtä matkailuelinkeinon vahvistamiseksi.

Ruka-Kuusamon alueella on viime vuosina panostettu vahvasti kansainvälisen, ympärivuotisen matkailun kehittämiseen eri kehittämishankkeiden avulla. Kansainvälisten asiakkaiden osuus alueen lumettoman ajan matkailussa on kuitenkin edelleen vähäinen verrattuna talvikuukausiin. Suurta kesämatkailun läpimurtoa kansainvälisillä markkinoilla ole vielä nähty,. Esimerkiksi vuonna 2022 touko-lokakuun välisenä aikana rekisteröityneisiin majoitusliikkeisiin saapui yhteensä 6311 ulkomaalaista majoittujaa. Vuoden huippukuukautena, joulukuussa rekisteröityneisiin majoitusliikkeisiin saapui peräti 10 551 ulkomaalaista majoittujaa (2022). Tämä vertailu kertoo konkreettisella tavalla Ruka-Kuusamon kansainvälisen matkailun vahvasta talvipainopisteestä, mutta myöskin valtavasta kasvupotentiaalista kesämatkailuun liittyen.

Viime vuosina alueella on toteutettu useita kehittämishankkeita, joiden myötä mm. kansainvälisten matkanjärjestäjien aluetuntemus ja kiinnostus alueen kesämahdollisuuksia kohtaan on lisääntynyt. Kesäinen Ruka-Kuusamo löytyykin jo joidenkin eurooppalaisten matkanjärjestäjien tuotevalikoimasta. Kasvumahdollisuudet sekä ryhmä- että yksilömatkailun saralla ovat kuitenkin suuret. Pitkäjänteisen kehittämistyön jatkoksi suunniteltu Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella -hanke toteuttaa seuraavia askeleita kansainvälisen kesämatkailun kehittämiseksi.

Vuoden mittaisessa hankkeessa tehdään mm. kohderyhmäselvitys ja markkinointitoimenpiteitä Saksaan kohdistuen. Saksa on Ruka-Kuusamolle yksi tärkeimmistä kansainvälisistä kohdemarkkinoista. Selvityksen avulla etsitään tietoa saksalaisista kohderyhmistä sekä Ruka-Kuusamon alueen kesätarjonnan asemoitumisesta pohjoismaisessa vertailussa. Selvityksen tulosten perusteella ymmärretään alueen olemassa olevat vahvuudet sekä löydetään kehityskohteita jatkotoimia varten. Selvitysten lisäksi hankeen tavoitteena on laajentaa alueen tunnettuutta markkinoinnin keinoin. Työn alla on kesäkampanja Saksan markkinalle, joka on kohdistettu mm. aktiivisille retkeilijöille ja pyöräilijöille. Tulossa oleva kampanja on jatkumoa vuonna 2022 tehdylle kesäkampanjalle, joka kohdistui niin ikään Saksan markkinalle.

Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella -hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy ja osatoteuttajana Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022-31.8.2023. Hankkeen aktiiviset toimenpiteet alkoivat marraskuussa 2022.