Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla

Hankkeessa mukana:

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sisältyy Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön jokaiseen kärkiteemaan. Niin maakunnallisessa kuin kansallisessakin sopeutumissuunnitelmassa korostetaan viestinnän ja verkostojen sekä tiedon tuottamisen tärkeyttä. Kansallisessa sopeutumissuunnitelmassa on myös tunnistettu ilmastoriskien arviointi- ja hallintamenetelmät toimijoiden sopeutumisen kannalta merkittäväksi tekijäksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla (ISKO) -hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva alueen toimialojen ilmastonmuutokseen varautumisen tilasta sekä toimialoittain löytää tärkeimmät kehityskohdat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Koillismaan merkittävimmille toimialoille, kartoitetaan toimialojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen tilannetta sekä luodaan toimialakohtaisia toimintamalleja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lisäksi hankkeessa jalkautetaan alueelle muualla hyväksi todettuja käytänteitä, tuodaan esille paikallisia mahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Toteutus on jaettu kolmeen työpakettiin:

Tp.1. Toimialojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen tason ja jo tehtyjen toimenpiteiden selvitys.

Tp.2. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen selvitys toimialoille.

Tp.3. Toimintamallien luonti ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen jalkauttaminen.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Pohjois-Pohjanmaa council of Oulu region
  • Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2024 - 31.12.2024
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 149 864, josta EU- ja valtion rahoitusta 119 891 euroa ja omarahoitusta 29 973 euroa.

Liittyvät uutiset

Koillismaalla kartoitetaan etunenässä ilmastonmuutoksen toimialakohtaisia vaikutuksia

Työkoneet korjaamassa Paula-myrskyn tuhoja Kuusamossa...
Lue lisää