Koillismaalla kartoitetaan etunenässä ilmastonmuutoksen toimialakohtaisia vaikutuksia

25.04.2024

Työkoneet korjaamassa Paula-myrskyn tuhoja Kuusamossa vuonna 2021.

Koillismaan alue on ottanut edelläkävijän roolin ilmastonmuutoksen toimialakohtaisten vaikutusten selvittämisessä, muualla Suomessa aiheeseen ei ole vielä perehdytty näin kattavasti. Yritysten hyödynnettäväksi tuotetaan toimialakohtaisesti tietoa siitä, mitä paikallisia mahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen on olemassa.

”Olipa kyseessä matkailu, alkutuotanto, elintarvikejalostus tai vaikka liikenne ja logistiikka, niin kullekin toimialalle kartoitetaan parhaat keinot hillitä ilmastonmuutosta niiden seikkojen puitteissa, mihin on mahdollista vaikuttaa”, kertoo Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla -hankkeen projektipäällikkö Ville Happonen Naturpolis Oy:ltä.

”Ilmasto on viime vuosikymmeninä selkeästi muuttunut eri puolilla Suomea ja havaitut muutokset luovat sekä merkittäviä uhkia että mahdollisuuksia eri toimialoille. Poikkeuksellisen hyvän kotimaisen, muun muassa Ilmatieteen laitoksen, tuottaman tutkimustiedon pohjalta meillä on kuitenkin valmiudet ennakoida tulevia muutoksia ja auttaa kuntia, toimialoja, yrityksiä ja kansalaisia konkreettisesti sopeutumaan tuleviin muutoksiin esimerkiksi lämpötiloissa, sateisuuksissa, kuivuuksissa, myrskyissä tai lumikuormissa”, toteaa Mikko Halonen Gaia Consulting Oy:stä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumalla voidaan lieventää siitä aiheutuvia haittoja ja hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia

Selvitystyötä tehdään yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Jotta yritysten tarpeisiin pystytään vastamaan mahdollisimman tehokkaasti, toivotaan yrityksiltä vastauksia lähtötietokyselyyn, johon voi vastata osoitteessa https://link.webropol.com/s/isko Kesäkuussa järjestettävässä työpajassa asiantuntijat esittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksien skenaarion Koillismaan eri toimialoille. Syksyn ja loppuvuoden työpajoissa syvennytään siihen, miten yritykset voivat hyötyä liiketaloudellisesti ilmastonmuutokseen varautumisesta omassa toiminnassaan.

Lisätietoja:

Ville Happonen
Projektipäällikkö (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla)