Hankitaan työtä!

Hankkeessa mukana:

Hankitaan työtä! -hankkeessa lisätään hankintaosaamista, vuoropuhelua ja tuotetaan tietoa sopivista hankintamalleista, joilla alueen mikro- ja pk-yrittäjät pääsevät mukaan alueen julkisiin hankintoihin. Hankkeella pyritään löytämään keino sisällyttää julkisiin hankintoihin työllistämisehto, jolla alueen haastavassa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat voivat työllistyä. Hankkeessa käydään läpi Kuusamon ja Taivalkosken hankintakäytännöt ja -strategiat, ja huomioidaan hankinnoilla työllistämisen kokonaisvaikutukset. Hankkeessa hyödynnetään muita työllisyyden hoidon paikallisia ja valtakunnallisia hankkeita, sekä etsitään kohdealueelle sopiva toimintamalli julkisilla hankinnoilla työllistämisen edistämiseksi.

Hanke on yhteistyöhanke, jossa Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, kuntien julkisia hankintoja hoitavat viranhaltijat, alueen yritykset ja työllisyyspalvelut toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksella lisätään tietoisuutta paikallisten yritysten mahdollisuuksista osallistua kuntien julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja työllistämiseen. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta ja kuntien julkisia hankintoja tekevät viranhaltijat, sekä potentiaalisina työllistäjinä kohdealueen mikro- ja pk-yrittäjät. Välillisiä kohderyhmiä ovat Kuusamon ja Taivalkosken alueen haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joiden työllistymistä voidaan toimintamallin kehittämisellä välillisesti edistää.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2022 - 28.02.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 86 571 €, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 69 257 € (80 %).

Liittyvät uutiset

Yrittäjä, lisää liiketuloa julkisiin hankintoihin osallistumalla

Kesäaika väistyy hiljalleen ja syksyn...
Lue lisää