Via Karelia – vastuullista ruokamatkailua verkostoituen

Hankkeessa mukana:

Vastuullista ruokamatkailua ja paikallisen ruoan saatavuutta Itä-Lapissa, Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Suomessa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kahden hankkeen voimin: Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (ProAgria Itä-Suomi / MKN Itä-Suomi ja Naturpolis Oy) ja Vastuullisen ruokamatkailun kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto).

Hankkeiden päätavoitteena on vastuullinen, entistä tunnetumpi, yhtenäinen, vetovoimainen, omaperäinen, paikallistuotteista elämyksiä tarjoava Via Karelia –matkailutie.

Alatavoitteina on

· Vastuullisen ruokamatkailun ja siihen liittyvän tuoteosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen yrityksiin

· Yritysten ja toimijoiden paikallisen, alueellisen, ylimaakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen (esimerkiksi ruokaketjujen kehittäminen)

· Yritysten liiketoiminnan ja uusien matkailupalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla (erityisesti verkostomaiset tuotteet ja paketit)

· Vaikuttavuuden varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden tunnistaminen

 

Kehittämistoimintaan lukeutuu muun muassa vastuullisen ruokamatkailun ja tuotteistamisen koulutusta sekä aiheeseen pureutuvia alueellisia työpajoja. Hankkeessa vahvistetaan Via Kareliaan kytkeytyviä ruokamatkailuverkostoja muun muassa maakunnallisilla lähiruokatreffeillä. Osallistujille avataan myös tarkemmin Via Karelian ja muiden matkailuteiden merkitystä sekä mahdollisuuksia yrityksille. Via Karelia -reittiin kytkeytyvää ruokamatkailua kehitetään myös liiketoiminnan ja palveluiden osalta. Toimenpiteitä toteutetaan yhdessä työpaketeittain ja kunkin hakijaorganisaation paikallistuntemusta hyödyntäen. Hankkeissa ideoidaan ja kehitetään yhteistyöhön perustuvia matkailutuotteita sekä tarjotaan mahdollisuutta tuoteideoiden sparraukseen ja hankkeessa kehitettyjen potentiaalisimpien pakettien pilotointiin.

Hankkeiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki Via Karelia -matkailutien pohjoisosan ja sen läheisyydessä, erityisesti harvaan asutuilla alueilla sijaitsevat ruoantuottajat, jalostajat, matkailu-, luonto-, luonnontuote-, kulttuuri- ja luovien alojen yritykset ja muut toimijat, joilla on kiinnostusta kehittää vastuullisia ruokaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjautuvia tuotteita ja palveluja. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Via Karelian nykyiset ja uudet potentiaaliset matkailijat.

Via Karelia -ruokamatkailuhankkeet ovat jatkoa MKN Itä-Suomen keväällä 2022 päättyneelle Sisältöä kulinaristille kulttuurista –hankkeelle, joka aloitti Via Karelia – matkailutien ylimaakunnallisen kehittämistyön Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa. Reitin pohjoisosia kehittävät hankkeet saivat rahoituksen valtakunnallisesta harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta. Hankkeiden välillä pilotoidaan poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Hankkeiden taustalla on halu vahvistaa Via Karelian / Singing Heritage Routen mahdollisuuksia saada matkailutielle Euroopan neuvoston kulttuurireittistatus, kehittää kestävää ruokamatkailua sekä lisätä laadukkaiden matkailupalveluiden tarjontaa alueella. Kestävä ruokamatkailu auttaa alueita myös ylläpitämään ja säilyttämään paikallisia perinteitä ja monimuotoisuutta.

Hankkeen osatoteuttajat
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.09.2022 - 30.09.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 162 286 euroa, johon Lapin ELY-keskus on myöntänyt HAMA (Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, metsästys- ja kalastusmatkailun kehittäminen) -rahoitusta 146 057,40 euroa

Liittyvät uutiset

Via Karelia-ruokamatkailuhankkeissa tapahtuu

Tule mukaan tutustumaan hankkeiden sisältöihin...
Lue lisää