Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla

Hankkeessa mukana:

Koillismaan alueen yrityksillä on jatkuvia rekrytointihaasteita ja useat toimialat kärsivät osaavan työvoiman puutteesta. Samaan aikaan työttömyysluvut ovat pysyneet kohtuullisen korkeina ja työnhakijoilla on erilaisia työllistymistä estäviä haasteita.

Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin, joilla jokaisella on oma selkeä teema ja osatavoitteet.

Työpaketit ovat:

 1. Työelämätulkkimalli, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle.
 2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.
 3. Asettautumispalveluiden rakentaminen, minkä tuloksena alueelle töihin tulevien mahdollisuudet integroitua paikalliseen yhteisöön ja löytää toimeentulo myös mukana muuttaville perheenjäsenille paranevat ja samalla alueen pito- ja vetovoima kasvaa.
 4. Työssäkäyntialueen mahdollisuudet, joita tuodaan esille osaaja- ja asukasmarkkinoinnin, kansainvälisen rekrytointiosaamisen lisäämisen, yrittäjyyden edistämisen sekä etätyön ja monipaikkaisuuden fasilitoinnin kautta. Naturpolis Oy toteuttaa toimenpiteitä työpaketteihin 1–4.
Hankkeen päätoteuttaja
 • Kuusamon kaupunki
Hankkeen osatoteuttajat
 • Naturpolis Oy
 • Ksakki ry
 • Posion kunta
 • Pudasjärven kaupunki
 • Puolangan kunta
 • Taivalkosken kunta
 • Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
 • 01.01.2024 - 31.12.2025
 • Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 224 917 euroa. Naturpolis Oy:n budjetti on 448 032 euroa, josta EU rahoitusta on 80 % eli 358 426 euroa.

Liittyvät uutiset

Työnantaja! Kaipaatko apua kausityöntekijöiden rekrytointiin?

Work & Stay -hankkeessa toteutetaan...
Lue lisää