Supporting Tourism SMEs Triple Transition by Uncovering the Value of Sky as Destination – LookUP -hanke


Look UP -hankkeen tavoitteena on auttaa pieniä ja keskisuuria matkailuyrityksiä kestävyyden, digitaalisuuden ja resilienssin (Triple transition) sektoreilla.  Hankkeessa tuetaan yritysten kilpailukykyä, digitaalista osaamista sekä kestävyyteen tähtääviä toimia tarjoamalla muun muassa koulutusta ja uudenlaisia oppimisalustoja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan oppaita sekä seurannan työkaluja pk-yritysten kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja liiketoimintaosaamisen tarpeisiin.

Hanke tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia kansallisella ja Euroopan tasolla. Hankkeen kohdealueita Suomessa, Espanjassa ja Romaniassa yhdistävänä teemana on taivas, käsittäen laajasti taivaan ilmiöitä, kuten revontulet, tähtitaivaan tai yöttömän yön sekä esimerkiksi lintujen tarkkailun alueellisena vetovoimatekijänä.

Hankkeessa avataan syksyllä 2023 rahoitushaku pk-yritysten kestävyyteen ja resilienssin kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Neliportaisessa rahoitushaussa ensimmäisen haun tavoitteena on saada yrityksiä hakemaan tukea ja valmennusta esimerkiksi kestävän matkailun sertifikaattien hakemiseen tai muihin kestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Ensimmäisen vaiheen hakijoista valitaan ehdokkaat seuraaville hakukierroksille, joissa rahoitetaan muun muassa liiketoimintaidean kehittämistä sekä oppimis- ja verkostoitumismatkoja Euroopassa.

Rahoitushaun osalta pidettiin webinaari keskiviikkona 20.9.2023. Tästä pääset näkemään tallenteen webinaarista. Hakemuslomake löytyy osoitteesta https://lookupthesky.eu/

 

Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2023 - 31.01.2025
  • Hanketta rahoitetaan EU:n COSME-ohjelmasta, hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2M €, josta Naturpoliksen osuus 83 676 €. Hanketta koordinoi espanjalainen matkailualan digitalisaatioyritys Innova Next SL / Barrabes ja hankekumppaneita ovat Naturpolis, B.Link (Espanja), Quantitas (Italia), Zrc Sazu (Slovenia), Consejeria de Cultura Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura (Espanja) sekä Asociatia Judeteana de Turism Sibiu (Romania).

Liittyvät uutiset

LookUp-hankkeen rahoitushaku on auennut

LookUP -hankkeen Pk-yrityksille suunnattu rahoitushaku...
Lue lisää