Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS)

Hankkeessa mukana:

Matkailutoimialaan kohdistuu runsaasti painetta pienentää sen hiilijalanjälkeä. Maa- ja metsätalousyrityksillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa.

Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja. Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin: TP1. Esiselvitys, TP2. Kompensaatiomallien arviointi, TP3. Tiedonkeruu matkailijoilta ja yrityksiltä, ja TP4. Paikallisen kompensointimallin suunnittelu.

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehityksen, alueen matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen, Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven/ Syötteen matkailuyrittäjät, yksityiset metsätalouden harjoittajat sekä kohdealueen muiden toimialojen yritykset.

Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2021 - 31.12.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 745,52 euroa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen (Euroopan unionin osuus + valtion osuus) ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020. Myönnetty tuki on 100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Liittyvät uutiset

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen päätösseminaari 16.2.2023

Hankkeen tuloksia esittelevä päätöstilaisuus järjestetään...
Lue lisää

Paikallisen hiilikompensaatiotoiminnan mahdollisuudet Koillismaalla -työpaja 6.10.2022

Kiinnostaako matkailun hiilipäästöjen kompensointi paikallisesti?...
Lue lisää

Koillismaan metsiin perustuva hiilikompensaatiohanke etenee

Hiilineutraalius ja vähähiilisyys ovat ajankohtaisia...
Lue lisää