Koillismaan metsiin perustuva hiilikompensaatiohanke etenee

03.06.2022

Hiilineutraalius ja vähähiilisyys ovat ajankohtaisia aiheita ja Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Luonnonympäristöt, kuten metsät sitovat kasvaessaan hiiltä ilmakehästä ja toimivat siten luonnollisina hiilinieluina sekä hiilivarastoina. Kotimaiset ja paikallisesti toteutettavat hiilikompensaation mallit ovat viime aikoina herättäneet suurta kiinnostusta. Suomen ja Koillismaan maankäyttösektorilla ja erityisesti metsissä on paljon potentiaalia hiilensidonnan lisäämiseksi. Metsien avulla on mahdollisuus vastata tiukkenevien ilmastotavoitteiden vaatimuksiin kehittämällä uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa. Hiilikompensaatiossa päästöjen aiheuttaja maksaa siitä, että päästöjä vähennetään tai hiiltä sidotaan muualla kuin omassa toiminnassa. Viime vuosiin asti hiilikompensaatiokohteet ovat sijainneet pääosin Suomen rajojen ulkopuolella. Lisäksi kompensaatiotoimien todennettavuutta sekä vaikuttavuutta on voinut olla vaikea arvioida, jonka vuoksi toimintaa on arvosteltu osittain myös viherpesusta.

Koillismaalla matkailu on tärkeä elinkeino. Matkailusta aiheutuvat hiilipäästöt ovat usein suuria ja vuoksi matkailutoimialaan kohdistuu painetta pienentää hiilijalanjälkeään. Päästöjen suuruuden takia matkailualan on kuitenkin vaikea saavuttaa hiilineutraaliutta päästövähennyksillä ilman tukevia toimenpiteitä kuten hiilipäästöjen kompensaatiota. Matkailuala tarvitsee siis apua hiilineutraaliuden saavuttamiseen, johon metsät tarjoavat mahdollisuuksia. Tähän ilmiöön perustuen metsänomistajille on tarjoutumassa mahdollisuus uudenlaiseen palveluliiketoimintaan ja tapaan hyödyntää metsiään muutenkin kuin puun tuotantoon.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensaatiomallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeessa selvitellään kotimaiseen hiilikompensaatioon liittyviä mahdollisuuksia ja mahdollisia tulevaisuuden liiketoimintamalleja metsä- ja matkailutoimialoja yhdistäen.  Hanketta toteuttavat yhteistyössä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Oulun yliopisto ja hankkeen rahoittaa Manner-Suomen Maaseutuohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tavoitteena on määrittää Suomeen ja erityisesti Koillismaalle soveltuvia hiilikompensaatiomalleja, jotka huomioivat kompensaation ohella metsien muita arvoja, kuten luonnon monimuotoisuuden ja matkailun kannalta tärkeät maisema- ja virkistysarvot. Hiilikompensaatiotoimintaa voivat olla esimerkiksi metsän kiertoajan pidentäminen, määräaikainen tai pysyvä suojelu tai turvemaiden metsien tuhkalannoitus sillä edellytyksellä, että lannoitettava kohde ei ole Kemera-tukikelpoinen.

Etsimme aiheesta kiinnostuneita metsänomistajia mukaan hankkeen toimintaan ja keskustelemaan yhdessä matkailuyrittäjien kanssa Koillis-Suomessa toteutettavan hiilikompensaatiotoiminnan mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi Kuusamossa 23.8. ja Pudasjärvellä 24.8. järjestettäviin työpajoihin. Ilmoittautuminen työpajoihin aukeaa elokuun alkupuolella Naturpoliksen verkkosivuilla.

Lisätietoa hankkeesta ja työpajoista

Anna Saarela
Hankekoordinaattori