Paikallisen hiilikompensaatiotoiminnan mahdollisuudet Koillismaalla -työpaja 6.10.2022

11.08.2022

Kiinnostaako matkailun hiilipäästöjen kompensointi paikallisesti? Millaisia mahdollisuuksia Koillismaan metsät tarjoavat kompensaatiotoiminnalle? Millaisesta kompensaatiotoiminnasta matkailijat ovat kiinnostuneita? Millainen metsiin perustuva hiilikompensaatiomalli sopisi parhaiten Koillismaalle? Tervetuloa mukaan MAHIS-hankkeen paikallisen kompensaatiomallin yrittäjien työpajaan!

Tilaisuuden järjestää Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensaatiomallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hanke (lisätietoa hankkeesta täällä). Ohjelmassa on hiilikompensaatiotoimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa ja Koillismaalle sopivan hiilikompensaatiomallin työstöä. Tilaisuus on tarkoitettu matkailuyrittäjille, metsänomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Positive Impactin kokeneet fasilitoijat Elina Levula ja Outi Ugas ohjaavat työskentelyä.

Työpajan  tavoitteena on:

1) luoda yhteinen kuva siitä, keitä kaikkia tarvitaan paikallisen kompensaatiomallin onnistuneeseen toteutukseen sekä jäsentää 2) mitä hyötyä mallista on eri osapuolille ja 3) mitä tämä eri osapuolilta edellyttää. Lisäksi hahmotellaan

4) suuntaviivat kompensaation käytölle yrityksen palvelukehityksessä, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Paikan päällä Kuusamossa työtä ohjaavat Outi Ugas (Positive Impact)  ja Heikki Susiluoma (Hiilipörssi), etäosallistujien apuna ja virtuaalifasilitoijana on Elina Levula (Positive Impact). Alustava aikataulu:

9.30 Työskentelyä pienryhmissä ja yhdessä

Tarkennetaan toimintamallia:

  • Mitä kompensointi tarkoittaa matkailuyritykselle ja mitä se edellyttää yritykseltä?
  • Mitä kompensaatioiden tuottaminen tarkoittaa maanomistajalle, minkälainen sitoumus, mitä hyötyjä?
  • Asiakkaiden odotukset, kompensointi osana yrityksen viestintää ja tuotteita

→ Yhteinen jäsennys ja keskustelu

Lyhyt tauko

Jatketaan asiakastarpeiden tarkennusta ja markkinointiviestien työstöä:

  • Kompensointi osana tuotteiden ja palvelujen kehittämistä?
  • Millä tavoin kompensaatioista voi kertoa? Mitkä ovat tärkeimmät kohderyhmät?

11.00 Yhteinen keskustelu

11.30 Työpaja päättyy

Aamupäivän työskentelyn aikana on tarjolla kahvia, teetä ja suolaista pikkupurtavaa. Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen ravintola Talonpöydässä.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tapahtuma järjestetään Ravintola Talonpöydän Riekko-kabinetissa.

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 3.10. klo 15.00.