Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hankkeessa mukana:

Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö, ”Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi”. Hanke sisältyy laajaan Koillismaan alueen Hiiliviisaan biotalouden hankesalkkuun, jossa yhdistyvät elinkeinoelämän, asumisen, koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rajapinnat. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi tulee palvelemaan sekä alueen yrityksiä että eri alueiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ja toimimaan innovaatioalustana mm. uusille biopohjaisille tuotteille ja rakentamisen, digitalisaation ja kiertotalouden ratkaisuille.

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi liittyy tiiviisti seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan kärkiteemoihin: älykäs bio- ja kiertotalous, vähäpäästöinen energia, metsien hiilinielut sekä yhteistyön ja sektorirajat ylittävien toimintamallien tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi tiekartassa korostuvat monialainen TKI-toiminta, uudet symbioosit ja ekosysteemien rakentaminen, jotka ovat tämän hankkeen ytimessä.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja:

Opinnäytetyöntekijän hakuohjeet:

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.06.2021 - 31.12.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 586 066 €. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on 80 % tuensaajan omarahoitusosuus 20 % kokonaiskustannuksista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Liittyvät uutiset

Kuusamo satsaa tulevaisuuden biotalouteen

Kuubiosta rakennetaan uudenlaista hiiliviisasta teollisuusaluetta...
Lue lisää

Kuusamosta biotalouden veturi

Kuusamon Mäntyselkään nousevaan yrityspuistoon sijoittuvat...
Lue lisää

Männynkuoresta arvotuotteeksi – olisiko se mahdollista Koillismaalla?

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi (HIB)-hankkeessa toteutettavista...
Lue lisää