Gems of Kuusamo

Hankkeessa mukana:

Hankkeen lähtökohtana ovat koronapandemian vaikutukset matkailualan yrityksiin. Yritykset ovat tehneet pitkäaikaista kehitystyötä, joka uhkaa ilman lisäresursseja nyt valua hukkaan, sillä yritysten tulee olla mukana eturintamassa, kun maailma avautuu matkustukselle uudestaan ja kilpailu kohteiden välillä kiristyy entisestään.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Kestävän matkailun edistäminen ja paikallisiin vahvuuksiin panostaminen

2. Kansainvälisyysosaamisen lisääminen

3. Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteisiin pyritään kehittämällä yhteistyötä, viestintää ja kohdemarkkinatuntemusta. Hankkeessa on yritysten yhteisiä kehittämistoimenpiteitä sekä niitä tukevat yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Hankkeen toteuttajana on Naturpolis Oy ja yritysryhmään kuuluvat Pohjolan Pirtti ja Kievari, Isokenkäisten klubi sekä House of Northern Senses.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2022 - 30.06.2024
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 360 900 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 270 675 €, ja yksityisrahoituksen osuus on 90 225 €.