Sarvet ja saparot kiertoon – kiertotalous käytäntöön poroteurastuksessa

Hankkeessa mukana:

Hankkeessa lasketaan poronlihan hiilivaikutukset ja laaditaan kiertotaloustiekartta, joiden avulla tuetaan poronlihantuotannon taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä. Hankkeessa kehitetään käytännön työkalut poroteurastamoille ja lihanleikkaamoille helpottamaan toiminnan kestävyyden tarkastelua. Hanke katalysoi uutta yritystoimintaa poron kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Alan toimijoiden verkostoituminen ja tiedon lisääminen syventävät kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Lapin ammattikorkeakoulu
Hankkeen osatoteuttajat
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.05.2024 - 30.09.2026
  • Hankkeen päätoteuttaja on Lapin AMK ja osatoteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hankeen kokonaisbudjetti on 411 870 €. Lapin ELY-keskuksen myöntämä tuki Maaseuturahastosta on 370 684 €.