Kestävästi kehittyvät maatilat

Hankkeessa mukana:

Kestävästi kehittyvät maatilat -hanke keskittyy maatilojen kehittämiseen ja neuvontaan, edistäen tilojen ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta, taloudellista kannattavuutta ja eettistä päätöksentekoa.

Hankkeessa tuodaan esiin ympäristöystävällisiä toimintatapoja, kuten maaperän terveyden ylläpitämistä, vesivarojen suojelua, biodiversiteetin säilyttämistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Lisäksi hanke tukee maatilayrittäjien valmiuksia varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin tiedonvälityksen ja koulutuksen kautta. Koulutuksen kautta maa- ja metsätilojen varautuminen, omavaraisuusaste sekä oman tilan huoltovarmuus paranevat.

Hankkeessa tuotetaan tietoa sukupolvenvaihdoksista maa- ja metsätiloille. Lisäksi hankkeella pyritään tukemaan maatiloja työhyvinvoinnissa ja tilojen välisessä yhteistyössä.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Posio
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.04.2024 - 28.02.2027
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 193 607, 54 €, josta 183 927,00 € EU:n ja valtion rahoitusta.