KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma

Hankkeessa mukana:

Kemu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelman tavoitteena on kehittää muutosjohtamiskyvykkyyttä covid19- pandemiasta kärsineissä sekä muissa muutosjohtamiskyvykkyyttä lisää tarvitsevissa yrityksissä. Hankkeessa kehitetään hankkeeseen osallistuvien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilökunnan muutoskyvykkyyttä toteuttamalla muutoskyvykkyyden valmennusohjelma. Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.

Hankkeen muutoskyvykkyyden kehitystoimenpiteillä pyritään vahvistamaan suomalaisten mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyttä vastata muutosten mukana tuomiin haasteisiin. Hankkeen avulla jalkautetaan myös uusia muutosjohtamisen toimintatapoja hankkeeseen osallistuvien yrityspalveluorganisaatioiden käyttöön ja näin alueiden muutoskyvykkyyden kehittämiseen myös hankeajan jälkeen.

Hankkeen vetovastuu on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREllä. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat yrityspalveluorganisaatiot Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus, Naturpolis Oy ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

 

Hankkeen päätoteuttaja
  • Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.11.2021 - 31.08.2023
  • Hankkeen rahoitus on yhteensä 562 801 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta 450 240 euroa.

Liittyvät uutiset

KeMu-hanke toi yrittäjille voimaa epävarmuuden keskellä

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma eli KeMu-hanke...
Lue lisää

Kuinka vahvistaa muutoskyvykkyyttä alati muuttuvassa maailmassa

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma eli KeMu-...
Lue lisää