KeMu-hanke toi yrittäjille voimaa epävarmuuden keskellä

09.11.2023

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma eli KeMu-hanke on inspiroinut ja vahvistanut alueen yrittäjiä haastavien aikojen keskellä. Vaikka maailma ympärillä on ollut myrskyisä, hankkeen avulla yritykset ovat löytäneet kestävän suunnan ja vahvistaneet muutoskykyään.

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma eli KeMu -hanke käynnistyi covid-viruksen jyllätessä ja venäjän aloitettua sodan Ukrainassa. Viimeisen puolentoistavuoden aikana epävarmuudesta on tullut arkea; korot ovat nousseet, energian hinta on vaihdellut, inflaatio on kiihtynyt ja Israelissa syttyi sota. Oulun yliopiston johtamassa ja Naturpoliksen osatoteuttamassa hankkeessa on kehitetty mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä, tuettu alueen kehittymistä ja tehty työkaluja yrityskehitykselle. Valmennukseen osallistuneet yritykset totesivat ajoituksen olleen täydellinen. 

Valmennuksen alussa kaikille yrityksille tehtiin muutosjohtamisen suunnitelma, jonka avulla selvitettiin yrityksen, yrittäjän ja henkilöstön muutoskyvykkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kartoituksen pohjalta asetettiin selkeät tavoitteet ja laadittiin kattava valmennussuunnitelma, jonka avulla yritykset voisivat paremmin sopeutua muutoksiin. Valmennustilanteissa yhdessä yrittäjien ja avainhenkilöiden kanssa on vahvistettu johtamista ja muokattu liiketoimintasuunnitelmia sekä strategioita. Toimintamallien ja prosessien parantamiseksi on tehty arvovirta-analyysejä ja asiakasarvon edistämiseksi on hyödynnetty esimerkiksi CTQ-puuta. Lisäksi olemme työstäneet uusia palveluita palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Havaintojen ja valmennusten pohjalta on laadittu alla oleva muutoksesta selviämisen huoneentaulu mikro- ja pk-yrittäjille.

Hanke on luonut myös inspiroivia aamukahvitilaisuuksia yhdessä yrityskehityksen kanssa. Tilaisuudet ovat tarjonneet arvokasta tietoa ja kannustusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä saaneet tukea kasvuun ja muutosten kohtaamiseen. Hankkeen aikana aloitetut kerran kuukaudessa tapahtuvat yrittäjien teematapaamiset jatkuvat hankkeen jälkeen.

Kokonaisuutena hanke on tuonut paljon positiivista väriä alueen yrityksiin sekä yritysten ja yrityskehityksen välille. Hankkeen tavoitteet ovat ohjanneet tekemistä ja aktiviteetit sekä tapaamisten teemat ovat nousseet yrittäjien todellisesta tarpeesta. Lisäksi alueelle on jalkautunut uusia muutoskyvykkyyttä kehittäviä työkaluja kuten strategiatyökalu yritysten ja yrityskehityksen käyttöön.

Kaikkien keskusteluiden, mittareiden ja arvioiden mukaan voidaan lopuksi todeta, että hankkeeseen osallistuneiden yritysten ennakointi, riskikestävyys ja muutoskyvykkyys ovat kasvaneet. Yrityksissä tapahtuneet muutokset eivät ole ainoastaan hankeen tai hanketyöntekijöiden aikaansaannoksia, vaan yrittäjät ja yritykset ovat saaneet hankkeessa uusia työkaluja käyttöönsä sekä tehneet konkreettisia muutoksia toimintaansa. 

Hanke ja sen tulokset vahvistavat ajatuksen, että tämän kaltaiselle hankkeelle ja työlle on kysyntää myös jatkossa. Hankkeen loppuraportti on saatavilla Naturpolikselta.

Kiitos vielä kerran kaikille hankkeen yrityksille, toteuttajille ja aamukahveille osallistuneille.

Kuinka selvitä muutoksesta? Huoneentaulu mikro- ja pk-yrittäjälle

  1. Tarkastele omaa, yrityksesi ja henkilöstösi tilaa rehellisesti.
  2. Laadi liiketoimintasuunnitelma ja tee strategia sekä ota ne päivittäisen johtamisen työkaluksi.
  3. Laadi kuva toivotusta tulevaisuudesta.
  4. Tee ennakoiva suunnittelua ja havainnoi.
  5. Ole systemaattinen ja seuraa tuloksia.
  6. Luota omaan liiketoimintaasi ja rakenna se yhdessä henkilöstön, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.
  7. Kiitä ja palkitse.
  8. Älä jää yksin.