Alkutuotannolle tukea Kuusamossa – kaupungin tukipaketti käytäntöön

13.05.2022

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpiteet alkutuotannon kehittämiseksi maaliskuussa. Lisämäärärahaa päätettiin myöntää alkutuotantotilojen kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen, alkutuotannon koordinaattorin palkkaamiseen, eläinlääkäreiden ja lomittajien rekrytointien ja toiminnan kehittämiseen, alkutuotantotiloilla syntyvän muovijätteen keräilyyn ja elintarvikkeiden raaka-aineita tuottavien kotieläintilojen poroporttien hankintaan.

Osana kehittämistoimenpiteitä on Naturpolis Oy:ssä aloittanut alkutuotannon koordinaattorina Heino Ervasti. Ervastilla on itsellään vahva tausta maa- ja metsätalousalalta, hän on suorittanut maa -ja metsätalouden AMK tutkinnon ja toiminut itse maanviljelijänä, Kuusamon maaseutuasiamiehenä sekä yksityistieasioiden erityisasiantuntijana. ”Oman taustani ansiosta uskon, että minulla on annettavaa kentälle. Kaupungilla on nyt tahtotila ja keinot auttaa yrityksiä, ja olen motivoinut hoitamaan tätä tehtävää parhaani mukaan”, toteaa Ervasti.

Vaikuttavia toimenpiteitä ja tukea tuottajille

Ervasti on tarttunut toimeen ripeästi ja ensi vaiheen toimenpiteinä on käynnissä maatilojen nykytilanteen kartoitus. Ensi töinä on aloitettu tilakäynnit, joissa kartoitetaan mahdollisimman kattavasti yrittäjien tarpeita ja nykytilaa: ”Keskustelut käydään täysin luottamuksellisesti ja kerätään niin sanotusti viljelijän vinkit akuuteista asioista, jotka tarvitsevat välitöntä reagointia”, kertoo Ervasti.   

Selvityksen alla ovat muun muassa tilojen työllisyysasiat kuten työvoiman riittävyys sekä lomitusten tilanne ja yrittäjien henkinen jaksaminen. ”Kuten kaupunki on päätöksessään linjannut, ketään ei jätetä yksin. Minuun saa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, olen täällä alkutuottajia varten”, Ervasti jatkaa.

Yhteistyöverkostolla leveämmät hartiat

Alkutuotannon koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin maaseutupalveluiden, Naturpoliksen työllisyyspalveluiden, yrityskehittämisen, aluekehityksen ja MaitoNet -hankkeen kanssa. Alkutuotannon tukemiseen valjastetaan kaikki mahdolliset yhteistyötahot. Yhteistyöverkoston kanssa on jo suunnitteilla lomittajakoulutus tulevaksi syksyksi vastaamaan lomittajapulaan.

Ervasti lupaa, että töitä alkutuotannon eteen tehdään hartiavoimin: ”Toimenpiteitä alkutuotannon tukemiseksi edistetään nyt reippaalla tahdilla. Alkukartoituksen jälkeen laaditaan kriteerit, että miten ja kenelle tukea voidaan ryhtyä myöntämään. Vaaranpaikkana on, että kaupungin myöntämä tuki vaikuttaa tuottajien muihin tukiin, ja tämän kanssa halutaan noudattaa erityistä varovaisuutta, että hyvä ajatus ei käänny itseään vastaan. Tavoitteena kuitenkin on, että jo toukokuussa saisimme päätöksiä tuista tehtyä juridisesti kestävällä pohjalla.”

Lisätietoja: Alkutuotannon koordinaattori Heino Ervasti, p. 040 569 4740, heino.ervasti@naturpolis.fi