Teknologiaosaamisella voimaa alueen innovaatiokehittämiseen

Kestävää kasvua mikro ja pienyrityksille (KASVA)–hankkeen yhtenä osatavoitteena on kehittää innovaatiotoiminnan verkostoa Koillismaan alueella. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta myös fyysisen tilan perustamiseksi Kuusamoon, jonka teknologia mahdollistaisi uusien ideoiden prototyyppivalmistamisen. Verkoston ja tilojen tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja toimia mahdollistajana yhteistyölle esimerkiksi oppilaitoksien ja toisten yritysten kanssa. Yritys voi ilmoittautua mukaan kasvu- ja innovaatioverkostoon alla olevasta […]

Lue lisää… from Teknologiaosaamisella voimaa alueen innovaatiokehittämiseen