Biomassat kiertoon Koillismaalla -hanke on käynnistynyt!

20.04.2023

Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen, kuten vesiruton ja vähempiarvoisen kalan, hyödyntämismahdollisuuksia. Omavaraisuuden ja materiaalikiertojen tehostaminen ovat merkittävässä roolissa alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisussa sekä lisäksi kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry sekä Oulun yliopisto.

Osatoteuttajien yhteistyöllä ja toisiaan täydentävillä selvityksillä ja tutkimuksilla saadaan aikaiseksi suunnitelma tehokkaasta korjuu-, logistiikka- ja tuotantoketjusta, jossa ympäristönhoidollisia biomassoja hyödynnetään tehokkaasti ja maatilojen ravinnekiertoa tehostetaan ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Hankkeessa tuotetaan tietoa maatilojen biokaasulaitosten sekä ympäristönhoidollisten biomassojen mahdollisuuksista Koillismaan alueella. Merkittävimpänä hyötynä nähdään se, että ympäristönhoidollisista toimenpiteistä syntyvä biomassa pystytään jalostamaan energiaksi, lannoitteiksi tai kasvitautien torjunta-aineiksi. Tällöin ympäristönhoidosta voi tulla kannattavaa liiketoimintaa.

Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR).

Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Heidi Rintamäki (heidi.rintamaki@naturpolis.fi) sekä toimialavastaava Tanja Koukkula (tanja.koukkula@naturpolis.fi).

Kuva: Vesiruton poistoa Kuusamon Vuotunkijärvellä. Kuvaaja Ritva Nilivaara.