Biomassoissa on potentiaalia

31.01.2024

30.1.2024 järjestetty Uutta voimaa maatiloille biomassoista -tilaisuus keräsi mukavasti porukkaa paikan päälle ja osa luennoitsijoista oli etäyhteyksien päässä.

Tilaisuudessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista, kuten biokaasutuotannon mahdollisuuksista Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia. Omavaraisuuden ja materiaalikiertojen tehostaminen ovat merkittävässä roolissa alkutuotannon kannattavuusongelman ratkaisussa kuin myös kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa.

Biomassat kiertoon Koillismaalla -hankkeen projektipäällikkö Janne Pätsi avaa yhteistyön mahdollisuuksia ja hyötyjä: ”Hankkeen kautta alueen maatalousyrittäjille avautuu loistava mahdollisuus päästä mukaan biokaasualan uusimpaan tietoon ja tekniikkaan. Hankkeen kanssa yhteistyöhön lähtevät yritykset saavat oivat lähtökohdat selvittää, mitä mahdollisuuksia heidän maatilallaan olisi tuottaa biokaasua. Toivonkin maatalousyrittäjien lähtevän rohkeasti mukaan yhteistyöhön hankkeen kanssa.”

”Suomessa syntyy miljoonia tonneja biomassoja, mm. lantaa, kasvibiomassaa, yhdyskuntien biojätettä, yhdyskuntien jäteveden puhdistamolietteitä ja teollisuuden sivuvirtoja, joissa on valtava käyttöpotentiaali”, kertoi puheenvuorossaan Suomen Biokierto ja Biokaasu ry toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ja kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola ProAgrialta kertoivat, että tavoitteena on kartoittaa yleiseen tarpeeseen biomassan potentiaalia huomioiden nimenomaan ympäristönhoidolliset kohteet.

Biomassat kiertoon Koillismaalla -hankkeen hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Tehokkaampaan ravinnekiertoon maaseudulla
  • Hiilijalanjälki paranee
  • Ympäristönhoidollisista toimenpiteistä syntymä biomassa pystytään jalostamaan energiaksi tai lannoitteiksi ja kasvitautien torjunta-aineiksi
  • Tehostetaan keinoja vähentää haitallisen vieraslajin määrää vesistöissä

Lisätietoja:

Janne Pätsi
Projektipäällikkö (Biomassat kiertoon Koillismaalla ja Kestävästi kehittyvät maatilat)