Digikyvykkyyden ja tiedolla Johtamisen kehittäminen Koillismaalla (DigiTie)


Kuntien ja yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat monenlaiset äkilliset tilanteet ja pidemmän aikavälin muutostrendit, joita tulee huomioida kuntien elinvoiman ylläpitämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Elinkeinoyhtiön tehtävänä on alueen elinvoiman lisäämiseksi tuottaa kunnille suunnitteluun ja päätöksentekoon tarvittavaa tietoa sekä omaa osaamistaan ja näkemystään hyödyntämällä tuottaa lisäarvoa myös elinkeinoelämälle.

Näitä tehtäviä varten, ja kyetäkseen johtamaan alueen elinvoiman kehittämistä yhä monimutkaistuvassa toimintaympäristössä, hankkeessa kehitetään elinkeinoyhtiön omaa osaamista ja toimintaprosesseja.

Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2023 - 31.12.2023
  • Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 133 844 euroa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) – määräraha (mom. 32.30.40) maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen. Tuki 70 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 93 691 euroa.