Kalalle! -hanke

Hankkeessa mukana:

Hankkeessa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kala-alan koulutus- ja ammattitutkintomahdollisuuksiin liittyvän tiedon lisäämistä alueen peruskoulun päättäville nuorille sekä alle 30-vuotiaille työllistettäville nuorille.

Yhteistyössä paikallisten kala-alan toimijoiden (kalastajien, kalankasvattajien, kalajalostajien, myyjien sekä kalastusmatkailutoimijoiden), työllisyyspalveluiden sekä yläkoulujen kanssa nuorille järjestetään mahdollisuus tutustua monipuolisesti kala-alan koulutus- ja työmahdollisuuksiin.

Hanke on pilotti, jossa testataan Kuusamossa ja Taivalkoskella nuorten tavoittamiseksi ja työllistymiseksi kala-alalle erilaisia toimintamalleja, jotka ovat onnistuessaan tämän pilotin jälkeen sovellettavissa laajemmallekin maantieteelliselle alueelle.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.10.2021 - 31.05.2022
  • Toteutusalueena pilotissa on Kuusamo ja Taivalkoski, ja jatkossa toimintamallia ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla. Hankkeen päätoteuttajana on Naturpolis Oy. Rahoituksen on myöntänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.