Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Hankkeessa mukana:

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla.

Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja terveysviranomaisten kanssa Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle turvallisia matkailukäytäviä sekä paikalliset poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmat turvaamaan terveysturvallinen matkailu alueella.

Hankkeessa tuotetut materiaalit:

Kuusamon matkailun turvallisuussuunnitelma

Taivalkosken matkailun turvallisuussunnitelma

Pudasjärven matkailun turvallisuussuunnitelma

 

Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen osatoteuttajat
  • Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys Ry.
  • Matkalle Sallaan Ry.
  • Syötteen matkailuyhdistys Ry.
Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.05.2021 - 31.12.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 441 115 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 7,63 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12,37 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Taivalkosken matkailuyhdistys Ry, Syötteen matkailuyhdistys Ry ja Matkalle Sallaan Ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Liittyvät uutiset

Ruka-Kuusamon, Syötteen ja Taivalkosken matkailualueiden turvallisuusverkostojen toiminta käynnistyy

Ruka-Kuusamon, Syötteen ja Taivalkosken matkailualueiden...
Lue lisää

Ennätysmäärä kv-kampanjoita talvisesongille 2022-2023

Ruka-Kuusamon, Sallan, Syötteen ja Taivalkosken...
Lue lisää