Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi

Hankkeessa mukana:

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodostaa  tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevaisuuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat 1)työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja toistensa erityispiirteet ymmärtäen, 2) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, ja 3) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongelmien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä ovat ryhmäkohtaiset tietoiskut ja, teematilaisuudet, sparraus sekä selvitystyöt. Hankkeen tuloksena yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tuntevat erilaiset tavat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin. Yritykset myös osaavat perustaa ja hallinnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina. Yritykset myös pystyvät muodostamaan käsityksen kohdealueen markkinatilanteesta sekä sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista, ja lisäksi mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 128 160,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus), johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 100%:n rahoituksen.

Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2021 - 30.06.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 128 160,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus), johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 100%:n rahoituksen.