Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen – Gateway to Land of National Parks

Hankkeessa mukana:

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja:
Matkailijan Etiketti
Suomeksi:
Englanniksi

Matkailijan etiketin videot YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=TwCn19p4SQE

Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen osatoteuttajat
 • Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys ry
 • Metsähallitus
 • Oulun yliopisto
 • Kamk
 • Salla
 • Syöte
 • Suomussalmi
 • Posio
Hankkeen päätoteuttaja
 • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
 • 01.05.2019 - 31.08.2022
 • Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

Liittyvät uutiset

Gateway to Land of National Parks -hankkeen loppuseminaari 1.8.2022

Tervetuloa Gateway to Land of...
Lue lisää

#getlappi – Missä kesäpäivä on loppumaton

Ruka-Kuusamo, Salla, Syöte, Posio, Suomussalmi...
Lue lisää