Ordinary Man in a Great War

Hankkeessa mukana:

Vallitseva maailmantilanne on tuonut muutoksia hankkeen toteutukseen ja yhteistyö Venäjän kanssa on keskeytetty. Euroopan unioni rahoittaa hanketta, ja toimenpiteitä toteutetaan soveltuvilta osin itsenäisesti Suomen osalta.


Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin on yhteinen rikas kulttuuri- ja sotahistoria, sekä pitkä rauhanajan kumppanuus, mikä tekee alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan myös matkailullisesti. Historiakohteita ei tunneta, ne ovat usein hankalasti saavutettavissa olevia yksittäisiä käyntikohteita, eikä niitä hyödynnetä matkailumarkkinoinnissa niin paljon kuin olisi mahdollista. Sotahistoriaan liittyy paljon tarinoita ja ihmisiin tai paikkoihin liittyvää erityistä tietoa, jolla voidaan täydentää virallista historiaa ja saada siten historiakohteita nostettua esiin matkailijoille kiinnostavalla tavalla.

Ordinary Man in a Great War -hankkeen tavoitteet:

  • Yhdistetään Suomen ja Venäjän puolen sotahistoriakohteet matkailulliseksi rengasreitiksi. Tuotteistetaan yksittäiset sotahistoriakohteet tuoteperheeksi ja kerätään niihin liittyviä tarinoita, joita hyödynnetään kohteiden ja rengasreitin nykyaikaisessa markkinoinnissa. Tuodaan kohteet ja reitti osaksi kansainvälistä matkailumarkkinointia.
  • Parannetaan matkailutoimijoiden tietoutta sotahistoriakohteista ja kehitetään kulttuuritoimijoiden osaamista ja näkemystä historiakohteiden matkailullisesta markkinoinnista -> matkailijoiden määrän lisääminen
  • Parannetaan yksittäisten kohteiden rakenteita ja laatua erityisesti Venäjän puolella: rakentamista ja korjaustöitä sekä näyttelyitä oheismateriaaleineen.
Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Euroregion Ry
  • Kuhmo
  • Suomussalmi
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2020 - 31.12.2023
  • Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2022, ja kustannusarvio 607 440€, josta Suomen osuus n. 200 000 €. Rahoitusosuudet ovat: Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) 5 000€, Suomussalmi 3 000€, Kuhmo 3 000€, Euroregion ry 3 000€. Hankkeen toteutus on vallitsevan maailmantilanteen johdosta siirretty toteutettavaksi Euroopan unionin rahoituksella ja yhteistyö hankkeen osalta Venäjän kanssa on keskeytetty.