Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen


Ruka Nordic on yksi Suomen suurimpia talviurheilun kilpailuja. Sen kansainvälinen tv-näkyvyys on n. 50–70 miljoonaa katsojaa, mikä on erittäin arvokas imagoetu Kuusamolle ja koko Suomelle. Tapahtuma jättää Kuusamon aluetalouteen yli 1 milj. euroa vuosittain. Tapahtuma työllistää kuusamolaisia 5,1 henkilötyövuotta ja työllisyysvaikutuksia on mahdollista hankkeenkin toimilla välillisesti kasvattaa.

Haasteena tapahtuman järjestämisessä on sen vaatima valtava vapaaehtoistyön määrä ja toisaalta kisaorganisaation erittäin pienet resurssit. Vuosi vuodelta on tullut vaikeammaksi saada tapahtumaan riittävästi vapaaehtoisia vastaamaan tapahtuman käytännön toteutuksesta. Vapaaehtoisten kokemuksia tapahtumissa työskentelystä on tutkittu, ja tutkimusten mukaan ihmisille on kyettävä tarjoamaan onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä tunne siitä, että osallistuminen on merkityksellistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää RukaNordic -kisojen tapahtumaorganisaatiota ja toimintamalleja siten, että kisat pystytään järjestämään (tieto)turvallisesti, laadukkaasti ja dokumentoidusti. Toimintamallien kehittämisen tavoitteena on turvata paitsi kisojen järjestäminen kansainvälisten laatutasovaatimusten mukaisesti myös lisätä kisojen houkuttelevuutta vapaaehtoistoimijoiden näkökulmasta. Kun kisatehtäviin osallistuminen tehdään helpoksi, mukavaksi, turvalliseksi ja selkeäksi, saadaan myös uusia vapaaehtoistoimijoita aktivoitua helpommin mukaan.

Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.03.2022 - 30.04.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 108 847 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoitusta yhteensä 77 748 euroa.