Tekoälyä liiketoimintaan – AI Lit Koillismaa

Hankkeessa mukana:

Nopeasti kehittyvä tekoäly muuttaa maailmaa ennennäkemätöntä vauhtia. Uusilla, tuottavan tekoälyn malleilla voidaan tehostaa olemassa olevia prosesseja, ratkaista ennakoimattomia ongelmia ja kehittää täysin uusia liiketoiminnan malleja. Tekoälyä liiketoimintaan – Ai Lit Koillismaa –hankkeessa keskitytään tekoälyn hyödyntämiseen paikallisesti. Hankkeen avulla tuodaan tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet konkreettisesti käyttöön alueen liike- ja työelämään.

Hanke lisää tekoälyn käyttöä ja hyödyntämistä yritysten ja kuntien palveluiden ja esineiden tuotannossa sekä mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen tekoälyvälineillä paikallisesti. Hankkeessa tehdään ketterää yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, oppilaitosten ja kuntien kesken. Hanke lisää Koillismaan TKI-intensiteettiä, toimii alueen digitaalisuuden kehittämisen lippulaivana sekä pilotoi uudenlaisen avoimen, tekoälyteknologiaan perustuvan tuotelaboratorion. Alueen yritykset, yrittäjyyteen tähtäävät henkilöt ja kunnat ovat hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia innovaatiota ja liiketoimintamalleja, palveluita, toimintatapoja, innovaatioverkostoja sekä uutta, tekoälyavusteista yritys- ja työkulttuuria. Hankkeessa pilotoidaan uutta luova AI Fab Lab Koillismaa. Alueen yritykset ja kunnat hyötyvät lisääntyneestä TKI-toiminnasta ja kaikille avoimesta AI Fab Lab -toiminnasta.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Pohjois-Pohjanmaa council of Oulu region
  • Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.02.2024 - 31.07.2026
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 196 488, josta EU- ja valtion rahoitusta 157 190 euroa ja omarahoitusta 39 298 euroa.