Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Hankkeessa mukana:

Tiedon hyödyntäminen on yhä tärkeämpi kilpailutekijä matkailutoimialalle. ”Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo” -hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille matkailualueen yhteistä tiedolla johtamista, tiedon hankintaa, hallintaa ja ennakointia kehittämällä.

Hankkeessa luodaan kehitystyön ohjaamiseksi toimintamalleja dokumentointiin, mittaamiseen ja seurantaan. Hankkeen loputtua alueen yrityksillä on käytössään yhteinen dashboard, johon tuotetaan ja jaetaan dataa kaikkien hyödynnettäväksi. Tiedon hyödyntämisen osaaminen alueella lisääntyy, ja toiminnan suunnittelu kysynnän muutosten mukaan mahdollistuu.

Hankkeen loppuraportti: Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo Loppuraportti 

Yhteenveto tuloksista:

Hankkeen tavoitteena ollut yhteinen tiedonjakoalusta matkailuyhdistyksen ja alueen matkailuyrittäjien käyttöön toteutettiin hankkeen aikana ja Ruka-Kuusamo Työtila otettiin syksyn aikana käyttöön alueella. Työtila on otettu aktiivisesti käyttöön ja palaute on ollut hyvää. Erityisesti ollaan tyytyväisiä tiedon jaon avoimuuteen ja tasapuolisuuteen sekä tapahtumien ja markkinoinnin tiedonkulkuun ja tuloksien mittaamiseen ja raportointiin sekä keskusteluihin Työtilassa, reagoiden nopeasti tilanteisiin esim. lumipulaan reagointi tai sähköhaasteisiin varautuminen. Palautekyselyssä joulukuun alussa saatiin keskiarvoiksi Työtilan kysymyksiin:

”Olen tutustunut Ruka-Kuusamo Työtilaan”                    4,83 / 5

”Löydän etsimäni tiedon Työtilasta”                                 3,92 / 5

”Työtilan sisältö on hyödyllistä”                                         4,54 / 5

”Tulen hyödyntämään Työtilaa jatkossa”                         4,67 / 5

”Mielestäni Työtila mahdollistaa aktiivisen osallistumisen alueen matkailun kehittämiseen ja toimenpiteisiin”                                                                4,42 / 5

Hanke on edistynyt hankehakemuksen aikataulun, toimenpidekokonaisuuden ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteuttama Ruka-Kuusamo Työtila tulee hankkeen päättymisen jälkeen olemaan yksi tärkeä osa matkailuyhdistyksen ja alueen matkailuyritysten päivittäistä työskentelyä.

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja hankkeesta on tehty kaksi maksatushakemusta, jotka on hyväksytty ilman muutoksia ja viimeinen maksatushakemus tehdään 31.12.2022 mennessä. Ohjausryhmän päätöskokouksessa 13.12.2022 todettiin loppuraportin sisällön vastaavan toteutusta ja loppuraportti hyväksyttiin ilman huomautuksia.

Hankkeen osatoteuttajat
  • Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys ry
Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.09.2021 - 31.12.2022
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 174 320 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 15 % ja yksityinen rahoitusosuus 5 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimii Ruka-Kuusamo Matkailu Ry.