Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat ottavat rohkeasti yhteisen askeleen tulevaisuuteen

13.12.2023

Koillisen ulottuvuuden kunnat (Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Taivalkoski), alueen yritykset ja kolmannen sektorin toimijat haluavat saada kilpailuetua, ja tunnistaa kasvua sekä kehitystä vauhdittavat tulevaisuuden muutosilmiöt ennen muita. Tätä työtä varten kunnat ovat käynnistäneet Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -visio- ja ohjelmatyön, jonka myötä alueen vaikuttajien kanssa on käynnistetty yhteistyötä yli kunta- ja sektorirajojen.

Yhteistä kilpailuetua haetaan nousevista liiketoimintamahdollisuuksista

”Tavoitteena on luoda jaettu näkymä alueen muutokseen tulevina vuosina, aina 2040- luvulle asti. Tarkastelemme toimintaympäristön muutoksesta nousevia mahdollisuuksia ja uhkia sekä niiden vaikutuksia alueen kehittämiseen. Tähän yhteiseen työskentelyyn haluamme mukaan alueen parhaat voimat saman pöydän äärelle”, toteaa Naturpoliksen toimitusjohtaja Jari Hentilä.

”Keskitymme strategisesti tärkeimpien tavoitteiden määrittelyyn, kiinnostavimpien uusien elinvoimamahdollisuuksien tunnistamiseen ja yhteistyön kulmakivien täsmentämiseen”, vahvistaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie.

Tavoitteena alueen yhteinen tulevaisuuskuva

Alueen kunnat ovat tietyiltä osin heterogeenisia, vaikka yhteisiä nimittäjä on myös paljon. Työskentelyn ydinajatus onkin hahmottaa nimenomaan kunta- ja sektorirajat ylittäen alueen yhteinen, iso tulevaisuuskuva. ”Haluamme, että kaikki osapuolet voivat tuntea olevansa yhdessä kehittämisen keskiössä ja että jonkin kunnan, yrityksen tai kolmannen sektorin toimijan yksittäinen onnistuminen tukee kaikkien yhteistä menestystä aluetta elinvoimaistavien seuraamustensa myötä”, korostaa toimitusjohtaja Harri Lämsä Koillismaan Osuuskaupasta. ”Tämä hanke on tärkeä koko alueen kannalta koosta tai alasta riippumatta”, hän jatkaa.

Lopputuloksena syntyy yhteinen, vetovoimainen visio ja konkreettisia kiinnostavia konsepteja alueen elinvoimaistamiseksi ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteinen tulevaisuuskuva luo myös rungon yhteistyön suunnitelmalliselle ja määrätietoiselle toteuttamiselle priorisoituine konkreettisine hankkeineen ja etenemissuunnitelmineen. ”Haluamme mm. antaa kaikille kehitys- ja hanketöille yhteiset raamit, jolloin jokainen hanke tukee toinen toistaan ja tuloksellisuus korostuu entisestään”, määrittelee Hentilä.

Yhteistyö käyntiin näkemyskeskusteluilla

Tulevaisuuden koillinen ulottuvuus -työtä fasilitoi toimintaympäristön muutoksen ennakointiin erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto Näkemysverstas Luotzi Oy.

”Olemme pitäneet tähän mennessä runsaasti näkemyskeskusteluja, joissa mennään syvälle keskustelukumppanin näkemyksiin, odotuksiin, toiveisiin ja jopa pelkoihin. Tästä työstä koostettava raportti tuo jo paljon mielenkiintoisia asioita mm. liiketoimintamahdollisuuksia esille. Työ etenee tammikuussa verstasvaiheeseen ja helmikuun alussa olemme jo tulosten julkaisuvaiheessa. Pitää muistaa, että siitä kolmen sektorin ja seitsemän kunnan välinen yhteistyö konkreettisimmillaan vasta alkaa”, kommentoi Näkemysverstas Luotzi Oy:n toimitusjohtaja Markku Kanerva.

Tarkempia tietoja aiheesta antavat:

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy                     Itä-Lapin kuntayhtymä

Jari Hentilä 0400 393 797                                                           Dina Solatie 040 354 8370

Toimitusjohtaja                                                                            Kuntayhtymän johtaja

Koillismaan Osuuskauppa                                                         Näkemysverstas Luotzi Oy

Harri Lämsä 040 737 9546                                                          Markku Kanerva 050 502 9700

Toimitusjohtaja                                                                            Toimitusjohtaja