Jätteissä on mahdollisuus

24.04.2024

Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään minimoimaan jätteiden syntyä ja hyödyntämään niitä resurssina uudelleen. Sen sijaan että jätteet päätyisivät kaatopaikoille tai poltettaisiin, ne kiertävät järjestelmässä ja muuttuvat uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tämä lähestymistapa auttaa vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Yritykset ympäri maailman ovat omaksuneet kiertotalouden periaatteet ja kehittäneet innovatiivisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen. Esimerkiksi monissa teollisuusyrityksissä sivuvirrat, kuten tuotantoprosesseissa syntyvät jätteet, muunnetaan raaka-aineiksi uusien tuotteiden valmistamiseksi. Lisäksi teknologian kehitys on mahdollistanut monien materiaalien, kuten muovin ja lasin, tehokkaamman kierrättämisen.

Tiesithän, että sinulle tarpeeton tuote, materiaali tai resurssi voi hyvinkin olla toiselle arvotavaraa? Sivu- ja jätevirtasi voivat tutkimusten ja analysoinnin jälkeen muuttua ansaintavirraksi.

Naturpoliksella meneillään olevassa KASVA-hankkeessa edistämme alueen bio- ja kiertotaloustoimintaa ja tarjoamme mahdollisuutta käyttää Centria-ammattikorkeakoulun laboratoriopalveluita yrityksesi kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi. Centrialla on laaja laboratorio-osaaminen ja välineistö sekä asiantuntemus monenlaisten sivuvirtojen käsittelyyn ja analysointiin. Centrian laboratoriossa on viime aikoina tutkittu muun muassa metsän- ja kasvinviljelyn, elintarviketeollisuuden, maatalouden, epäorgaanisen sekä kaivosteollisuuden sivuvirtoja.

Mikäli yritykselläsi on tarvetta näytteen analysoinnille tai haluatte määrittää tietyn materiaalin tai näytteen koostumuksen ja arvokkaiden ainesosien pitoisuudet, asiantuntijat Centriassa ovat apunanne.

Kerromme mielellämme lisää tästä maksuttomasta mahdollisuudesta!

Mirva Grann, KASVA-hanke projektipäällikkö, Naturpolis, mirva.grann@naturpolis.fi +358 407 165 340

Hanna Tölli, KASVA-hanke projektipäällikkö, Centria hanna.tolli@centria.fi +358 504 325 716

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa.

Mirva Grann
Projektipäällikkö (KASVA - Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pienyrityksiin)