Kalastusmatkailuun tukea yrityksille

18.08.2023

Kalastusmatkailu on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä matkailun osa-alue.  Pohjois-Savon Ely-keskus avaa tukihaun Itä-Suomen kalastusmatkailulle lokakuussa. Itäisen Suomen matkailualan kehittäminen edellyttää investointeja matkailuyritysten kansainvälistymiseen, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittämiseen sekä alueen saavutettavuuden parantamiseen. Lisäksi on tärkeätä panostaa myös tuotekehitykseen, jotta alueen tuotetarjonta on mahdollista nostaa esille.

Itäisellä Suomella tarkoitetaan maakunnista Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta. Tuettavat toimenpiteet perustuvat keväällä 2023 valmistuneeseen Kalastusmatkailun kehittämisohjelmaan – https://mmm.fi/documents/1410837/0/MMM_kalastusmatkailun_kehittämisohjelma_final.pdf

Tukea voivat hakea oikeustoimikelpoiset yritykset, yhteisöt ja julkiset toimijat, joiden toiminta painottuu kalastusmatkailuun. Yhteistyö matkailualan eri toimijoiden välillä on toivottavaa.

Tarkemmin tuen hausta ilmoitetaan kesän jälkeen, ja hakuaika alkaa 1.10.2023 ja päättyy 31.10.2023. Hankkeiden ja toimenpiteiden valmistelu kannattaa aloittaa heti.

Lisätietoja antaa:

Ilkka Vesikko

Kalastusbiologi

ilkka.vesikko@ely-keskus.fi

Puhelin 02950 25184, vaihde 02950 26500